با سلام

به وسیله  آیدی تلگرام زیر شما می توانید با ما در ارتباط باشد

@zarabanebourse

پل ارتباطی ما با شما

سامانه سایت ضربان بورس

?۵۰۰۰۲۰۶۰۲۲۶۰

پیچ اینستاگرام ضربان بورس
https://instagram.com/Zarabanebourse.ir/

کانال تلگرامی ضربان بورس

@zarabanebourseir