خبرهای بورسی

حالا چی بخریم و چی بفروشیم !؟ / تحلیل بورس تهران به زبان ساده

حالا چی بخریم و چی بفروشیم !؟ / تحلیل بورس تهران به زبان ساده

علی رغم اینکه روند مذاکرات سیاسی روندی مثبت و سازنده بوده است و با احتمال زیاد تا چند ماه آینده وارد فاز عملی خواهد شد اما به راحتی نمی توان اثرات مثبت آن را در بازار سهام بر روی قیمت سهام شرکت ها مشاهده کرد. دلایل این امر را می توان به دوبخش تقسیم کرد و بررسی نمود: ۱٫ دلایل رفتاری بازار ۲٫ دلایل واقعی و بنیادی
بعد از اوج شاخص ۸۹۵۰۰ واحدی در سال ۹۲ که ناشی از سرعت روند مذاکرات و یکسری خوشبینی ها بود شاخص وارد فاز اصلاحی شد. بعد از ورود به فاز اصلاحی اوضاع شرکتها همگام با برخی مسایل همانند تصمیمات دولت و مجلس در مورد نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی، معاد، کیفی سازی پالایشگاه ها، افزایش نرخ بهره، حضورداعش در عراق (افزایش ریسک سیستماتیک منطقه) که همگی تاثیرات منفی بر روی شاخص و عملکرد شرکت های بورسی داشته است مسیر نزولی تری را طی کرد.

در ادامه روند خزنده رو به مثبت مذاکرات در آذر ماه سال گذشته مواجهه با یک اتفاق بسیار مهم برای اقتصاد بودیم و آن کاهش قیمت جهانی نفت و سایر کامادیتیها در آن مقطع بود. با توجه به اینکه عمده شرکت های تولیدی در بورس و فرابورس شرکت های پتروشیمی، پالایشی، معدنی، فولادی و هلدینگهای این شرکت ها می باشد رالی جدیدی از کاهش سودآوری آنها و به تبع آن قیمت آنها شاهد بودیم.

بررسی شرایط فعلی بازار

علی رغم اینکه روند مذاکرات سیاسی روندی مثبت و سازنده بوده است و با احتمال زیاد تا چند ماه آینده وارد فاز عملی خواهد شد اما به راحتی نمی توان اثرات مثبت آن را در بازار سهام بر روی قیمت سهام شرکت ها مشاهده کرد. دلایل این امر را می توان به دوبخش تقسیم کرد و بررسی نمود: ۱٫ دلایل رفتاری بازار ۲٫ دلایل واقعی و بنیادی

۱٫ دلایل رفتاری

ارزش یک دارایی برابر است با ارزش فعلی جریانات نقدی آتی که یک دارایی در آینده ایجاد می کند. بنابراین ارزش یک سهم در بر گیرنده انتظارات آینده آن سهم است. معمولا بازار سهام در شرایطی که با روند مثبت رو بروست دچار خوشبینی زیاد شده و ریسکهای موجود در اقتصاد و بازار را در سهام شرکتها نمی بیند و ارزش سهام را بیشتر ارزیابی می کند. اما در شرایطی که بازار سهام دارای روندی نزولی و فرسایشی بوده است )مثل شرایط فعلی بازار سرمایه( سرمایه گذاران در ارزشگذاری خود به راحتی نمی توانندانتظارات آینده را ببینند و دچار نوعی بدبینی و محافظه کاری در ارزیابی های خود می شوند. با توجه به روندی که شرکت ها در وضعیت خود طی دوسال گذشته داشته اند و روند سودآوری آنها همگام با کاهش قیمتشان منفی بوده و در صورت به تحقق رسیدن مذاکرات نتایج آن ممکن هست حداقل شش ماه بعد تاثیر خود را در سودآوری شرکت ها بگذارد سرمایه گذاران حاضر به در نظر گرفتن نتایج مثبت آتی در ارزشگذاری خود نیستند. پس می توان قسمتی از شرایط فعلی بازار را ناشی از در نظر نگرفتن انتظارات آتی مثبت متاثر از اجرایی شدن برجام در اقتصاد دانست.

۲٫ دلایل واقعی و بنیادی

همگام با روند مثبت مذاکرات شاهد تغییرات در فاکتورهای مختلف اقتصادی بودیم که عمدتا تاثیرات منفی بر بخشهای مختلف اقتصادی و شرکتها می گذاشت وباعث کاهش سودآوری شرکتها شده است. این عوامل گاها تاثیرات متقابلی با هم داشته اند و یک لوپ منفی را بر خود و در نتیجه بر صنایع و شرکتها و اقتصاد کشور داشته اند. از جمله این موارد :

· کاهش قیمت جهانی نفت که تاثیر پذیر از عرضه ناشی از عوامل سیاسی و عرضه ناشی از عوامل بنیادی مانند شیل اویل ، شرکتهای صادرکننده بوده

· تقویت نرخ دلار نسبت به سایر ارزها و پیرو بودن (Peg) ارز کشور به دلار و تقویت غیر مستقیم نرخ ارز نسبت به سایر ارزها )که موجب تاثیر منفی بر صادرات و سود شرکت های صادرکننده داشته است(

· کاهش رشد اقتصادی چین و کاهش نرخ کامادیتیها به طبع آن

· کاهش نرخ تورم در کنار بالا ماندن نرخ بهره بانکی

· رکود حاکم بر اقتصاد u1606 ناشی از سیاستهای انقباضی ، کاهش قدرت خرید عموم مردم و به آینده موکول کردن مصرف

با توجه به موارد ذکر شده از لحاظ سودآوری شرکتها در وضعیت مناسبی نمی باشند و گزارشهای سه ماهه و شش ماهه شرکت ها دارای عملکرد مناسبی نمی باشند بنابراین روند نزولی و رکود حاکم بر بازار بر بخشهایی از آن ادامه دار خواهد بود اما تاثیر منفی و مثبت آن بر شرکتها بنا به ساختار مالی ، ترکیب نوع فروش ، رشد شرکتها در طی زمان با همدیگر دارای تفاوت است و صنعت به صنعت و در یک صنعت شرکت در مقابل شرکت دیگر تاثیرات متفاوتی را از وضعیت فعلی می پذیرند.

تاثیرات بر شرکت ها وصنایع به شرح ذیل می باشد:

صنعت پتروشیمی

با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت سود اوری شرکتها در این گروه تاثیر منفی زیادی را پذیرفته اند)حدود ۵۵% کاهش از اوج نرخهای آبان (۹۳ شرکت های این گروه از لحاظ خوراک به چند دسته تقسیم می شوند: شرکت های دارای خوراک گاز و شرکتهای خوراک مایع.

با توجه به تصویب نرخ ۱۳ سنتی برای نرخ خوراک گاز ( ۲۴۰ دلاری برای اتان) در اواخر سال ۹۲ و عدم تغییر آن تا به امروز شرکت های پتروشیمی گازی صدمات زیادی را از این محل دیده اند و متاسفانه دولت به دلیل مشکلات بودجه با اینکه نرخ محصولات این شرکتها تاثیر منفی زیادی داشته اند حاضر به تغییر تا به امروز نبوده است.

از لحاظ نوع محصولات نیز شرکت ها دارای محصولاتی با همبستگی کم تا همبستگی زیاد با نرخ جهانی می باشند. علت کاهش قیمت جهانی نفت به دلیل تقویت نرخ دلار ، افزایش عرضه نفت از منابع متعارف ) به دلیل مسایل سیاسی و واقعی(، افزایش عرضه نفت از منابع غیر متعارف مثل شیل اویل ، کاهش رشد اقتصادی چین بوده است. به خاطر تقویت ۲۵ درصدی نرخ دلار نسبت به سایر ارزها و عدم تغییر با اهمیت نرخ ارز کشور (به گونه ای PEG دلار می باشیم) از این محل فروش کلیه شرکت های پتروشیمی تاثیر منفی پذیرفته است.

با توجه به اینکه قسمتی از کاهش قیمت نفت ناشی از افزایش عرضه نفت بوده نتیجه این تغییر قیمت همانند این هست که مبلغ زیادی را از جیب مردم کشورهای صادرکننده نفت خارج کرده و به جیب مردم کشورهای واردکننده نفت وارد کرده اند، نتیجتا هرچه در زنجیره ارزش نفت به سمت محصولاتی میرویم که به مصرف کننده نهایی نزدیکتر است و دارای پیچیدگی بیشتر می باشد میزان کاهش نرخ آن کمتر بوده است ) مثل بنزین و محصولات پلیمری و مشتقات آن.( به این معنا که با کاهش قیمت نفت و انتقال ثروت صورت گرفته سطح رفاه مردم وارد کننده نفت افزایش یافته و مصرف آنها بطور مثال برای مسافرت و محصولات نهایی مصرفی که پلی اتیلن و پلاستیک کاربرد دارد افزایش یافته است.ازطرف دیگر محصولات پتروشیمی مانند اوره چون کاربرد بیشتری در کشاورزی دارد رابطه معنادار خیلی کمتری با قیمت جهانی نفت داشته و همچنان متاثر از تغییرات فصول، آب وهوایی و تقاضا برای محصولات کشاورزی دارد.

شرکتهایی مثل پتروشیمی اراک و پتروشیمی جم (بخشی از محصولات که خوراکش مایع است) و شیمیایی ایران وبعضی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس شرکت هایی هستند که دارای خوراک مایع هستند و میزان کاهش نرخ خوراکشان متناسب با نرخهای جهانی نفت کاهش داشته است (بطور متوسط حدوداً۵۰ٌ درصد) و ازطرف دیگر نوع محصولاتی که تولید می کنند همبستگی کمی با نرخهای جهانی نفت داشته و چون نزدیک به مصرف کننده نهایی می باشد میزان کاهش نرخ محصولات آنها متناسب با کاهش نرخ جهانی نفت نبوده است. (بطور متوسط حدودا ۳۰ درصد) اما این را باید مدنظر داشت که در فرایند تولید خود دارای یک time lag می باشند ) یعنی محصول فروخته شده با نرخ مواد اولیه قبلی بالاتر بوده است( و عملکرد آنها از لحاظ سودآوری متاثر از این فاکتورها بوده است. نکته دیگر قابل تامل در مورد این شرکت ها تفاوت بین نرخ ارز محاسباتی در مورد مواد اولیه و نرخ فروش محصولات می باشد که اولی بر اساس ارز مبادله ای و دومی بر اساس نرخ ارز آزاد بوده است و در صورتی که از دوران مذاکرات گذر کنیم و وارد اجرایی شدن برجام شویم احتمال از بین رفتن این تفاوت نرخ بالا خواهد رفت و سودآوری این شرکت ها از این محل کاهش خواهد یافت.

شرکت هایی مثل پتروشیمی مارون و جم (بخشی از محصولات که خوراکش گاز اتان است) دارای محصولاتی هستند که تاثیر کمتری از کاهش نرخ جهانی نفت پذیرفته اند اما نرخ خوراکشان ثابت بوده است حدوداً ۲۴۰ دلار .(این دوشرکت با توجه به اینکه دارای حاشیه سود بالایی بوده اند (اهرم عملیاتی و کل کمتری دارند) تاثیر این تغییرات به گونه ای نبوده است که سودآوری آنها از محل تغییرات قیمت جهانی محصولات بیشتر از تغییرات نرخ فروش محصولشان باشد. از طرف دیگر شرکتی مثل پتروشیمی جم به دلیل راه اندازی فازهای پارس جنوبی و افزایش میزان خوراک در منطقه قابلیت این را دارد که قسمتی از کاهش سودآوری خود را از این محل جبران نماید. مارون نیز تا حدودی همین ویژگی را دارد و قسمتی از کاهش سودآوری خود را بوسیله افزایش میزان تولید و فروش جبران نموده است.

شرکت های اوره سازی مثل پردیس، کرمانشا، خراسان ، شیراز دارای خوراک گاز و نرخ محصولشان تاثیر کمتری از تغییرات نرخ جهانی نفت می پذیرد و عمدتا همبستگی بیشتری با تقاضا و صنعت محصولات کشاورزی دارد. با توجه به نرخ خوراک گاز تصویبی ۱۳ سنتی و عدم تغییر آن تا به امروز سود این شرکت ها متاثر از کاهش نرخ جهانی بوده است. از طرف دیگر مقداری از محصول خود را به نرخ مصوب ۶۲۵۰ به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می دادند که به نظر می آید این نرخ در سال آینده به نرخی نزدیک به نرخ جهانی این محصول محاسبه گردد که از این محل افزایش سودآوری خواهند داشت. شرکتهایی مثل پردیس وشیراز با توجه به راه اندازی طرحهای توسعه شان قادر خواهند بود از این محل نیز افزایش سودآوری داشته باشند.

از محل کاهش نرخ جهانی نفت و تثبیت نرخ خوراک گاز ۱۳ سنتی ، شرکت های متانولی زاگرس ، خارک )قسمتی از محصولات( و فن آوران بیشترین صدمه را دیده اند و سودآوری آنها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. نقطه سربه سری برای تولید این محصول حدودا ۲۳۸ دلار با نرخ خوراک گاز ۱۳ سنتی و ۱۸۷ دلار با نرخ خوراک گاز ۸ سنتی می باشد. این مقادیر در مقایسه با نقطه سربه سری ۲۰۲ دلار از طریق تولید زغال سنگ این موضوع را به ذهن متبادر می سازد که با اینکه شرکتهای متانول ساز ما در حالت بهینه فعالیت می کنند)ازلحاظ مکانیم تولید و هزینه ها( نرخ خوراک تحویلی به آنها با این مقادیر بازده داخلی دلاری ۲۰ درصد را برای این شرکتها محقق نمی سازد و می تواند نشانه ای از قیمتگذاری نادرست خوراک این شرکت ها باشد.

با توجه به راه اندازی طرحهای شیل اویل در آمریکا و استخراج نفت از منابع غیر متعارف باتوجه به سهم بیشتر LPG ها از این منابع میزان کاهش نرخ این محصولات بیشتر از کاهش نرخ نفت در طی این مدت بوده است. تأثیر این موضوع بر روی شرکت های پتروشیمی خارک) قسمتی از محصولات( و پتروشیمی پارس متفاوت بوده است.در مورد پتروشیمی پارس با توجه به تغییر فرمول نرخ خوراک در صورتی که نفت زیر ۹۰ دلار باشد مقداری از این کاهش نرخ جبران می گردد اما در مورد پتروشیمی خارک چون دارای نرخ خوراک )گاز ترش( متناسب با نرخ گاز تصویبی توسط دولت و مجلس می باشد تاثیر با اهمیت منفی بر سودآوری شرکت خواهد گذاشت.

صنعت پالایشگاهی

قیمت سهام پالایشگاهی در طی چند سال گذشته اوج قیمتی را بنا به دلایل ذیل دیده بود: نرخ بالای نفت ، افزایش نرخ دلار ، داشتن موجودی انبار ارزان (از محل محاسبه نرخ خوراک با نرخ دولتی) و فروش آن در دوره ای که دارای نرخ مبادله ای بوده است، گرفتن نفت به نرخ ارز مبادله ای و فروش بعضی از فراآورده ها به نرخ آزاد که همگی تاثیر مثبتی در سودآوری این صنعت داشته است. اما با کاهش شدید قیمت نفت علی رغم افزایش کرک اسپرد در این صنعت تاثیر منفی را بر روی سودآوری این شرکتها داشته است. از طرف دیگر بحث کیفی سازی در این صنعت و مخارجی که این شرکتها در این مورد انجام می دهند باعث شده است هزینه هایی را به این شرکتها تحمیل نماید و سود آوری آنها کاهش نماید. علی رغم داشتن ارزش جایگزینیهای بالا اما به دلیل باثبات بودن نرخ جهانی نفت در مقادیر فعلی، هزینه های کیفی سازی، کاهش رشد اقتصاد جهانی و کاهش دوباره کرک اسپرد، جریانات نقدی و سودآوری کمی برای این شرکتها پیش بینی می شود.

صنعت فولاد ، کانیهای فلزی و معدنی

حدود ۵۰ درصد تولید ومصرف فولاد، سنگ آهن و مس دنیا در کشور چین بوده است و با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین این کشور علی الخصوص در این نوع مواد از مصرف کننده به یک عرضه کننده پرقدرت با قدرت چانه زنی فراوان در قیمت تبدیل شده است. چون کاهش رشد اقتصادی چین علاوه بر اینکه از مقدار حدود ۱۲ درصد به حدود۶,۷ درصد اعلامی (۳ درصد طبق برآورد تحلیلگران ) کاهش یافته است ترکیب این رشد نیز تغییر داشته است به گونه ای که در حوزه خدمات و کالاهای نهایی مصرف کننده دارای رشد بیشتر و در صنایعی مثل فولاد دارای رشد منفی گشته است.به گونه ای که طبق گفته رییس موسسه سنگ آهن و فولاد چین میزان تولید چین ظرف ۱۵ سال آینده از ۷۰۰ میلیون تن به ۵۶۷ میلیون تن کاهش خواهد یافت.بنابراین شرکتهای فولادساز کشور ما در طی چند سال آتی با مشکل فراوانی در مورد نرخ فروش مواجه هستند و ازطرف دیگر چون از لحاظ بهای تمام شده هر واحد تن بهینه نمی باشند شاهد زیان این گروه وانباشته شدن آن در طی چند سال آتی خواهیم بود.

در مورد شرکتهای سنگ آهن نیز به دلیل رقابت شدید تولید کنندگان سنگ آهن در دنیا این شرکتها حاشیه سودشان به شدت افت کرده و با سودهای کم مجبور به ادامه فعالیت می باشند.لازم به ذکر است نرخ گذاری سنگ آهن در کشور نسبتی از نرخ شمش فولاد خوزستان می باشد که این نرخ محاسباتی در حال حاضر بالاتر از نرخ دلاری این محصول در دنیا می باشد.

شرکت ملی مس نیز همانند فولاد با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین کاهش نرخ ادامه داری را به نظر می آید شاهد باشیم و ازطرف دیگر با توجه به نقطه سربه سری فعلی ۵۲۰۰ دلاری برای این شرکت به نظر می آید سودآوری این شرکت با انحراف معیاری بر روی نقطه سربه سر باشد. نقطه سربه سری این شرکت در هنگام ورود به بورس کمتر از ۴۰۰۰ دلار بوده اما بر اساس اتفاقات که در این چند سال در طول تحریم در شرکت افتاده و هزینه هایی زیادی که بابت طرحهای توسعه دارای نرخ بازده داخلی پایینی بوده است را انجام نموده باعث شده که نقطه سربه سری شرکت افزایش یابد ودر کنار کاهش نرخهای جهانی هزینه های ریالی شرکت با تورم رو به افزایش است.

سایر کامادیتیها و فلزات پایه ) مثل روی و آلومینیوم( به دلیل اینکه نزدیک به مصرف کننده نهایی بوده و بیشتر به عنوان آلیاژ از آنها استفاده می شده و قسمتی از کاهش رشد اقتصادی چین و رکود جهانی مربوط به تغییر تکنولوژیکی می باشد پیش بینی می شود دارای حاشیه سود معقولانه تری بوده و مشکلاتی که برای صنایع فولاد و مس بوجود آمده برای این محصولات مصداق نداشته باشد.

صنعت بانکداری و واسطه گری مالی

بعد افزایش نرخ بهره توسط دولت در ابتدای سال ۹۳ به منظور اجرای سیاست انقباضی، سیستم پولی و بانکداری کشور در تله ای گیر کردکه در آن به دلیل کاهش سرعت گردش پول و قفل شدن منابع بانکها در داراییها و یکسری مشتریان بد، نرخ بهره بین بانکی بالا مانده و علی رغم اینکه در طی این مدت نرخ تورم به شدت کاهش یافت اما نرخ بهره همگام با آن کاهش نیافت.

نتیجه این امر چیزی نبود جز افزایش مطالبات معوق بانکها . با توجه به اینکه صنعت بانکداری واسط بین منابع سپرده سرمایه گذاران و بخش تولید کشور بود و چون در طی این مدت به خاطر رکود ، کاهش قیمت نفت وبازده ایجاد شده در شرکتهای تولیدی متناسب با نرخ بهره پرداختی نبوده است معمولا شرکتها از اصل دارایی خود مجبور به پرداخت بهره شده اند و موجبات فشار بیشتر بر صنایع و نتیجتا افزایش مطالبات معوق، افزایش ریسک و کاهش سودآوری صنعت بانکداری را موجب شده است. دراین صنعت به دلیل کاهش اسپرد بین سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و از طرف دیگر کاهش احتمال در یافت این نرخ ( و در بعضی از بانکها منفی شدن اسپرد بین این دو نرخ) سود آوری بانکها کاهش یافته است. با اجرایی شدن برجام به نظر می آید که تبادلات مالی افزایش و فشارهای موجود کمی به صنعت بانکداری و سایر صنایع کاهش یابد اما مشکلات فعلی این صنعت از لحاظ مطالبات معوق آنقدر زیاد است که به نظر می آید جبران کننده این مشکلات نخواهد بود.

صنعت خودرو و قطعه سازی

این صنعت از معدود صنایعی می باشد که می تواند پس از اجرایی شدن برجام بهبودی در آن صورت گیرد اما در شرایط فعلی با مشکلات عدیده ای روبروست. بعضی از شرکتهای خودرو ساز در این مدت با توجه به عدم تولید و نرخهای بالای بهره پرداختی و زیانهای انباشته به شدت صدمه دیده اند و گاها حتی با ارزیابی مجدد داراییهایشان حتی توان پاسخگویی بدهی خود را ندارند و در این میان به نظر می آید در صورت راه افتادن این صنعت بازنده خواهند بود و سهم بازار خود را به شدت از دست خواهند داد. اما بعضی از شرکتها در این گروه علی رغم شرایط بد و وخیم این صنعت در سال گذشته توانستند سود آوری خود را حفظ نمایند و در صورت بهبود شرایط علاوه بر بهبود فعالیت جاریشان سهم بازار خود را به شدت افزایش دهند. از مشکلات دیگر فعلی این صنعت کاهش قدرت خرید عموم مردم به تعویق انداختن خرید و مصرف خود در مورد خودروهای تولید داخل هست که می بایست در ارزیابیها مدنظر قرار داد.

صنایع وابسته به برق و نیروگاهها

صنعت نیروگاهی با توجه به سود ده بودن این صنعت و عدم تاثیر پذیری از رکود داخل دارای مشکلات کمتری در یکسال گذشته بوده است. شرکت مپنا با توجه به فعالیت در این حوزه و اجرای پروژه های نیروگاهی تقاضای متناسبی را در این حوزه و اجرای سایر پروژههای نفت و گاز، ریلی را پس از اجرایی شدن برجام می تواند دارا باشد.اما در ارزیابی این را باید مدنظر قرار داد که بزرگترین مشتری این شرکت که دولت می باشد بدهیهایی فراوانی را به پیمانکاران دارا می باشد و به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت مشکلاتی را در پرداخت به این شرکتها دارد.لازم به ذکر است شرکت با وجود چنین شرایطی دارای سود تلفیقی متناسب با قیمت خود بوده است و در صورت برطرف شدن این مشکل دوران شکوفایی و رشدی را خواهد داشت. از طرف دیگر قسمتی از درآمد و سود شرکت از محل نیروگاههایی است که سود با ثباتی را برای این شرکت بوجود می آورد و از محل شرایط فعلی از لحاظ سودآوری صدمه کمتری را خواهد دید.

اجرایی شدن برجام

در پایان این موضوع به ذهن خطور می کند که چگونه است که در شرایط فعلی سهام شرکتها از دید سرمایه گذاران داخلی جذاب نمی باشد اما از لحاظ سرمایه گذاران خارجی، ایران به عنوان آخرین بازار بکر ( last frontier market) برای سرمایه گذاری نامیده می شود. بطور خلاصه می توان گفت شرایط فعلی بازار را می توان بدلیل دو عامل اصلی کاهش قیمتهای جهانی و بالا بودن نرخ بهره داخلی )علی رغ کاهش نرخ تورم ( نامید. موضوع کاهش نرخ جهانی و کامادیتیها

موضوعی فراگیر و جهانی است اما نرخ بهره و تامین مالی برای سرمایه گذاران خارجی تفاوت فاحشی با نرخ بهره داخلی دارد بنابراین نرخ بازده مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی با وجود پریمیوم ریسک بالا بسیار کمتر از بازده داخلی ایجاد شده در ایران می باشد و دارای جذابیت بالا می باشد. از طرف دیگر در کشور عدم کارایی هایی وجود دارد که با ورود تخصص و دانش خارجی قابلیت بهینه شدن را دارد. از دید سرمایه گذار داخلی نیز با برداشته شدن موانع انتقال منابع خارجی قابلیت این وجود دارد کم کم نرخ بهره داخلی همگام با سیاستهای پولی انبساطی کاهش یافته و نرخ بازده مورد نیاز و هزینه مالی شرکت ها کاهش یابد. در صورت وجود بازار بدهی مدون این امر تسریع خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا