دسته: تحلیل های درخواستی

۰

تحلیل نماد فاراک

تحلیل نماد فاراک تحلیل نماد #فاراک تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک ریزش شدید و شکست حمایت بسیار معتبر ۹۲۲ ریال ،فعلا...

۰

تحلیل نماد جهرم

تحلیل نماد جهرم  تحلیل نماد #جهرم تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک ریزش شدید در ناحیه ۶۰ تومن که حمایت بسیار قوی...

۰

تحلیل نماد وسین

تحلیل نماد وسین تحلیل نماد #وسین تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم در یک محدوده خنثی تقریبا معتدل شده و حمایت معتبر ۹۰ تومن قرار...

۰

تحلیل نماد ساراب

تحلیل نماد ساراب تحلیل نماد #ساراب تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم با یک شیب بسیار تند در فاز نزولی قرار داره و به تازگی...

۲

تحلیل نماد خگستر

تحلیل نماد #خگستر تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم به یک محدوده حمایتی خوب در محدوده ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ ریال رسیده و حمایت معتبر بعدی...

۰

تحلیل نماد خزامیا

تحلیل نماد خزامیا تحلیل نماد خزامیا تحلیل در خواستی آقای مسعود _آقای امیر _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک اصلاح طولانی مدت به محدوده حمایتی ۶۵۰ تا...

۰

تحلیل نماد کماسه

تحلیل نماد #کماسه تحلیل در خواستی آقای مهدی _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک ریزش با شیب بسیار زیاد در محدوده حمایت معتبر ۲۶۰۰ ریال تا ۲۶۵۰...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.