۳سهم با دید ۴ماهه

۳سهم با دید ۴ماهه ۱-لیزینگ بهمن :ولبهمن ۲-وخارزم ۳-خبهمن ۱-لیزینگ بهمن:در آستانه عقد قرارداد لیزینگ۲۰۰دستگاه خودرو با بهمن دیزل سود۹۳حدود۴۰تومان که مجمع خردادماه بیش از۶۰%سود تقسیم خواهد شد. سود سال۹۴ابتدای کار۴۴تومان پیشبینی شده که با انعقاد قرارداد جدید امسال می تواند بیش از۵۷تومان سود بسازد. سهم تا۳۱۵و۳۶۰تومان گام به گام میتونه صعود کنه ۲۵۰-۲۴۰تومان ارزنده […]


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.