فیلتر صف فروش سهام های بورسی

در این فیلتر فقط سهام بورسی می توانید مشاهده نماید که صف فروش می باشد سهام های فرابورسی و پایه در این فیلتر مشاهده نمی شود (po1)==(tmin)&&(bvol)>1 مشاهده فیلترهای صف فروش تمام سهام بورس ایران (po1)==(tmin)   آموزش نحوه قرار دادن فیلتر و نحوه ذخبره فیلتر در سایت سازمان بورس جهت دریافت فیلترهای بیشتر به […]


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.