فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر

فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر دستور مورد استفاده در فیلتر           (tvol)      توضیح: حجم معاملات     مثال: ۱۰۰۰<(tvol) نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از ۱۰۰۰ باشد

فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر

فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر: دستور مورد استفاده در فیلتر        (tno)       توضیح:  تعداد معاملات        مثال: ۲۰<(tno) نمایش نمادهایی که بیشتر از ۲۰ بار معامله شده اند

کانال صعودی در بورس + عکس

مثال برای کانال صعودی

۱-کانال صعودی: وقتی که سهام در حال رشد باشد در کانال صعودی قرار می گیرید همان طور که در تصویر بالا مشاهده می نماید ۲-کانال نزولی: زمانی که سهام در حال ریزش می باشد معمولا در کانال نزولی قرار می گیرید تصویر زیر نمایش یک کانال نزولی می باشد

کانال ها

کانال ها: به محدوده بین خط روند اصلی و خط روند ثانویه، کانال می گویند.در واقع کانال به یک محدوده ای گفته می شود که قیمت سهم درون آن در حال نوسان و پیبشروی است. نکته:به خط روند ثانویه خط کانال هم می گویند.

شاخص (Index)

شاخص (Index): به معنای نمودار یا نشان دهنده است.ابزاری است جهت اندازه گیری و مقایسه تغییرات ایجاد شده در یک متغیر که در طول دوره مشخص استفاده می شود. در مورد  کلیت بازار شاخص کل نشان دهنده تغییرات کلی بازار سهام می باشد.هر گروه معاملاتی هم شاخص مربوط به خودش را  دارد.مثلا شاخص خودرویی –شاخص […]


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.