بنیادی مقدماتی بورس را به صورت رایگان آموزش بببنید

شاخص (Index)

شاخص (Index): به معنای نمودار یا نشان دهنده است.ابزاری است جهت اندازه گیری و مقایسه تغییرات ایجاد شده در یک متغیر که در طول دوره مشخص استفاده می شود. در مورد  کلیت بازار شاخص کل نشان دهنده تغییرات کلی بازار سهام می باشد.هر گروه معاملاتی هم شاخص مربوط به خودش را  دارد.مثلا شاخص خودرویی –شاخص […]

صف فروش

صف فروش: در صورتی که عرضه جهت فروش سهمی در حداقل قیمت مجاز بیشتر از تقاضا باشد،به طوری که دیگر خریداری در سهم نباشد صفی جهت فروش سهم با اولویت زمانی ورود هر سفارش در سامانه معاملاتی شکل می گیرد که به آن صف فروش می گویند. به طور خلاصه صف فروش یعنی: تعداد و […]

صف خرید

صف خرید: در صورتی که تقاضا جهت خرید سهمی در حداکثر قیمت مجاز بیشتر از عرضه باشد،به طوری که دیگر فروشنده ای در سهم نباشد صفی جهت خرید سهم با اولویت زمانی ورود هر سفارش در سامانه معاملاتی شکل می گیرد که به آن صف خرید می گویند. به طور خلاصه صف خرید یعنی: تعداد […]

حجم نمایشی

حجم نمایشی: حجمی از سفارش که در سامانه معاملاتی آنلاین شخصی قابل نمایش است و مابقی حجم سفارش به صورت پنهانی ومخفی خواهد بود.حجم نمایشی نباید کمتر از یک سوم کل حجم درخواستی باشد. حجم نمایشی در خرید و فروش ها به منظور نوسانگیری بسیار پرکاربرد هست که در آموزش های حضوری و آنلاین به […]

اولویت بندی سفارشهای معاملاتی

اولویت بندی سفارشهای معاملاتی: سیستم معاملاتی به صورت اتوماتیک ابتدا قیمت سهام و سپس برای سفارشات هم قیمت زمان سفارش را در نظر گرفته و در سیستم به ترتیب می گذارد به شرطی که حجم نمایش مخفی نشده باشد.

محدودیت حجمی سفارش

محدودیت حجمی سفارش: حداکثر تعداد سهامی است که در هر نماد معاملاتی طی هر سفارش خرید در سامانه معاملاتی(سامانه آنلاین معاملاتی شخصی) وارد می شود. به طور معمول محدودیت حجمی سفارش برای شرکت های بزرگ ۱۰۰،۰۰۰ سهم و برای شرکت های متوسط حدود ۵۰،۰۰۰ سهم و برای شرکت های خیلی کوچک ۱۰،۰۰۰ سهم می باشد.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.