بنیادی مقدماتی بورس را به صورت رایگان آموزش بببنید

حجم مبنا

حجم مبنا: تعداد سهامی که هر روز باید مورد معامله قرار بگیرد تا کل درصد تغییر قیمت آنروز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود.به عبارت دیگر حجم مبنا در حکم یک ترمز برای جلوگیری از افزیش یا کاهش ناگهانی و هیجانی  سهم عمل می کند.

حجم معاملات

حجم معاملات: تعداد سهمی که در یک نماد در یک روز معاملاتی مورد معامله (خرید و فروش)قرار می گیرد را حجم معاملات  می گویند.

مثال برای قیمت پایانی

مثال برای قیمت پایانی: اگر امروز قیمت پایانی سهمی بورسی یا فرابورسی ۱۰۰ تومان باشد قیمت مبنای روز معاملاتی بعد ۱۰۰ تومان می باشد و دامنه نوسان قیمت برای روز بعدی ۹۵ تا ۱۰۵ تومان است(۵-%تا ۵+% قیمت ۱۰۰ تومان) اگر سهم در بازار پایه باشد قیمت از ۹۰ تا ۱۱۰ تومان است(۱۰-%تا ۱۰+% قیمت […]

انواع قیمت

انواع قیمت: ۳-قیمت پایانی: میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده در طول یک روز معاملاتی می باشد.قیمت پایانی در پایان یک روز ،پایه و مبنای قیمت سهم برای معاملات فردای آن سهم می باشد.

انواع قیمت

انواع قیمت: ۲-آخرین قیمت: آخرین قیمتی که در یک روز معاملاتی ،معامله (خرید و فروش) می شود.در تحلیل تکنیکال این قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. معمولا برای سهم های با حجم معملات بالا آخرین قیمت ساعت ۱۲:۲۹:۵۹ می باشد.

انواع قیمت

انواع قیمت: ۱-اولین قیمت: اولین قیمتی که در یک روز معاملاتی ،معامله (خرید و فروش) می شود. معمولا با سهام های با حجم معاملات بالا اولین قیمت ساعت ۹:۰۰:۰۱ می باشد.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.