دسته: بنیادی مقدماتی

حجم مبنا ۰

حجم مبنا

حجم مبنا: تعداد سهامی که هر روز باید مورد معامله قرار بگیرد تا کل درصد تغییر قیمت آنروز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود.به عبارت دیگر حجم مبنا در حکم یک ترمز برای...

۰

حجم معاملات

حجم معاملات: تعداد سهمی که در یک نماد در یک روز معاملاتی مورد معامله (خرید و فروش)قرار می گیرد را حجم معاملات  می گویند.

۰

مثال برای قیمت پایانی

مثال برای قیمت پایانی: اگر امروز قیمت پایانی سهمی بورسی یا فرابورسی ۱۰۰ تومان باشد قیمت مبنای روز معاملاتی بعد ۱۰۰ تومان می باشد و دامنه نوسان قیمت برای روز بعدی ۹۵ تا ۱۰۵...

۰

انواع قیمت

انواع قیمت: ۳-قیمت پایانی: میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده در طول یک روز معاملاتی می باشد.قیمت پایانی در پایان یک روز ،پایه و مبنای قیمت سهم برای معاملات فردای آن سهم می باشد.

۰

انواع قیمت

انواع قیمت: ۲-آخرین قیمت: آخرین قیمتی که در یک روز معاملاتی ،معامله (خرید و فروش) می شود.در تحلیل تکنیکال این قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است. معمولا برای سهم های با حجم معملات بالا...

۰

انواع قیمت

انواع قیمت: ۱-اولین قیمت: اولین قیمتی که در یک روز معاملاتی ،معامله (خرید و فروش) می شود. معمولا با سهام های با حجم معاملات بالا اولین قیمت ساعت ۹:۰۰:۰۱ می باشد.

روزها وساعات معاملاتی بازار ۰

روزها وساعات معاملاتی بازار

روزها وساعات معاملاتی بازار: روزهای معاملاتی بازار از شنبه تا چهارشنبه در طول هفته میباشد(به غیر از روز های تعطیل رسمی).ساعت کار بازاربرای سهام بورس و فرابورس در طول روز از ساعت ۸:۳۰ صبح...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.