بنیادی مقدماتی بورس را به صورت رایگان آموزش بببنید

خلاصه اى از مفاهیم EPS و p/e:

خلاصه اى از مفاهیم EPS و p/e: EPS یا سود هر سهم مخفف اصطلاح (earning per share) می‌باشد. مفاهیم حاص ل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم گیری در بازار سهام می‌باشند. در واقع این اصطلاح بیانگر سود شرکت در یک دوره مالی مشخص (به عنوان مثال یک سال مالی) به ازای هر […]

برترین تقاضا در بورس :

برترین تقاضا در بورس به چه معناست : منظور بالاترین قیمتی است که برای خرید سهام در سیستم معاملات وارد شده است.

برترین عرضه در بورس به چه معناست :

برترین عرضه در بورس به چه معناست : برترین عرضه منظور پایین‌ترین قیمتی است که برای فروش یک سهم در سیستم معاملات وارد شده است. هر سهم فقط در دامنه نوسان خود می تواند در روز تغییر کند به طور مثال اگر سهمی قیمت پایانی ۱۰۰ تومان داشته باشد برترین یا کمترین قیمتی که می […]

بازار صعودی

بازار صعودی بازاری می باشد که خریدار به فروشنده غلبه کردهو سهام در حال رشد می باشد. در بازار بورس سهام ها به وسیله عرضه و تقاضا رشد می کند وقتی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد (خریدار سهام را از فروشنده با قیمت بالا بخرد) بازار صعودی شکل می گیرد . به عکس بازار […]

بازار نزولی

بازار نزولی بر خلاف بازار صعودی فروشنده سهام خودش را به خریدار می فروشد که این فروش کمترین قیمتی که در بازار می توانند در روز معامله شود می رسد که منجر به صف فروش رسیدن سهام می شود جو بدبینی حاکم بر بازار اوراق بهادار و وضعیتی که مردم باور دارند، بازار سیر نزولی […]

عرضه اولیه در بورس به چه معناست :

عرضه اولیه به سهام بار می خواهد وارد بورس شود را عرضه اولیه گفته می شود که این سهام ، سهام های ارزنده ای می باشد خرید این سهام در صورت مناسب بودن قیمت توصیه می شود حتما خریداری نماید و تا زمانی که صف خرید آن ریخته نشده است از فروش آن خودداری نماید […]

اطلاعات نهایی در بورس به چه معناست :

اطلاعات نهایی در بورس به چه معناست : هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق‌بهادار مربوط تاثیر می‌گذارد.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.