فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر

فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر دستور مورد استفاده در فیلتر           (tvol)      توضیح: حجم معاملات     مثال: ۱۰۰۰<(tvol) نمایش نمادهایی که حجم معامله آنها بیش از ۱۰۰۰ باشد

فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر

فیلد های ساده قابل استفاده در فیلتر: دستور مورد استفاده در فیلتر        (tno)       توضیح:  تعداد معاملات        مثال: ۲۰<(tno) نمایش نمادهایی که بیشتر از ۲۰ بار معامله شده اند

نمایش سهام های حق تقدم

 نمایش سهام های حق تقدم فیلترهای بورسی دستورهای مختلفی برای خود دارند که در سایت ضربان بورس این دستورها را به صورت رایگان برای شما آموزش می دهیم دستور مورد استفاده در فیلتر      (l18)     توضیح: نمایش نماد سهم مثال ۱ :       ‘ l18)[(118).length)-1]==’x) نمایش نمادهایی که حرف آخر […]

فیلتر گروه ساختمانی ها

فیلتر گروه ساختمانی ها دستور مورد استفاده در فیلتر             (l18)         توضیح: نمایش نماد سهم مثال۱ : ۰==(“l18).indexof(“x) نمایش نماد هایی که با حرف ایکس شروع میشوند. مثال۲ : ۰==(“l18).indexof(“ث) نمایش نماد ساختمانی ها .

عملگر های قابل استفاده در فیلتر

عملگر های قابل استفاده در فیلتر عملگر های قابل استفاده در فیلتر تفاوت کوچکی با نوشتن متن های فارسی خودمان دارد. همان طور که در عکس مشاهده می نمایید برای درج مساوی باید دوبار این دستور را پشت سر هم درج نمایید.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.