صف فروش

صف فروش: در صورتی که عرضه جهت فروش سهمی در حداقل قیمت مجاز بیشتر از تقاضا باشد،به طوری که دیگر خریداری در سهم نباشد صفی جهت فروش سهم با اولویت زمانی ورود هر سفارش در سامانه معاملاتی شکل می گیرد که به آن صف فروش می گویند. به طور خلاصه صف فروش یعنی: تعداد و […]

صف خرید

صف خرید: در صورتی که تقاضا جهت خرید سهمی در حداکثر قیمت مجاز بیشتر از عرضه باشد،به طوری که دیگر فروشنده ای در سهم نباشد صفی جهت خرید سهم با اولویت زمانی ورود هر سفارش در سامانه معاملاتی شکل می گیرد که به آن صف خرید می گویند. به طور خلاصه صف خرید یعنی: تعداد […]

نمایش سهام های حق تقدم

 نمایش سهام های حق تقدم فیلترهای بورسی دستورهای مختلفی برای خود دارند که در سایت ضربان بورس این دستورها را به صورت رایگان برای شما آموزش می دهیم دستور مورد استفاده در فیلتر      (l18)     توضیح: نمایش نماد سهم مثال ۱ :       ‘ l18)[(118).length)-1]==’x) نمایش نمادهایی که حرف آخر […]

فیلتر گروه ساختمانی ها

فیلتر گروه ساختمانی ها دستور مورد استفاده در فیلتر             (l18)         توضیح: نمایش نماد سهم مثال۱ : ۰==(“l18).indexof(“x) نمایش نماد هایی که با حرف ایکس شروع میشوند. مثال۲ : ۰==(“l18).indexof(“ث) نمایش نماد ساختمانی ها .

عملگر های قابل استفاده در فیلتر

عملگر های قابل استفاده در فیلتر عملگر های قابل استفاده در فیلتر تفاوت کوچکی با نوشتن متن های فارسی خودمان دارد. همان طور که در عکس مشاهده می نمایید برای درج مساوی باید دوبار این دستور را پشت سر هم درج نمایید.

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین بورس ایران و جهان سایت ضربان بورس آموزش های آنلاین خود را در پاییز ۹۶ آغاز به کار کرده است آموزش های آنلاین به صورت وبینار برگزار می شود موارد آموزشی ۱- بنیادی مقدماتی :۲۰ ساعت می باشد  و این دوره هیچ پیشنیازی ندارد ۲- بنیادی پیشرفته  : ۲۴ ساعت  و این پیشنیازش […]


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.