دسته: اندیکاتور

۰

اندیکاتور ۶

تصویر بالا از سه اتدیکاتور تشکیل شده است ۱- Execute Line ۲- Fisher_Yur4ik ۳- forex-signals توجه                      توجه تصویر بالا سیگنال خرید سهم نمی باشد فقط جهت معرفی اندیکاتور می باشد منبع: گروه اندیکاتور های چشم...

۰

اندیکاتور ۵

تصویر اندیکاتور برای نمایش کلیک کنید تصویر بالا از سه اتدیکاتور تشکیل شده است ۱- band-moving-average ۲-  cci-divergence ۳- dosr توجه                      توجه تصویر بالا سیگنال خرید سهم نمی باشد فقط جهت معرفی اندیکاتور می...

۳

اندیکاتور DT Oscillator

تصویر اندیکاتور برای دیدن کلیک کنید تصویر بالا از دو اتدیکاتور تشکیل شده است ۱- DT Oscillator ۲-  ProEMAGain توجه                      توجه تصویر بالا سیگنال خرید سهم نمی باشد فقط جهت معرفی اندیکاتور می باشد...

۰

اندیکاتور QQE Alert MTF v5

تصویر اندیکاتور برای نمایش کلیک کنید تصویر بالا از دو اتدیکاتور تشکیل شده است ۱- HGI_v17.00 ۲-  QQE Alert MTF v5QQE Alert MTF v5 توجه                      توجه تصویر بالا سیگنال خرید سهم نمی باشد فقط...

۰

اندیکاتور trend-dash-board

تصویر بالا از چهار اندیکاتور بالا تشکیل شده است ۱-  PRICE ۲-  trend-dash-board ۳-  TrendEnvelopes_v1_Alert ۴- VoltyChannel_Stop_v2.1_TRO_MODIFIED_VERSION دوستان شما می توانید اندیکاتورها را با لینک مستقیم در زیر دانلود کنید :  PRICE   trend-dash-board...

اندیکاتور super-signals-indicator & Signal Line ۱

اندیکاتور super-signals-indicator & Signal Line

تصویر اندیکاتور تصویر بالا از دو تا  اندیکاتور به نام های ۱- Signal Line ۲- super-signals-indicator استفاده شده است که روی متایدر ورژن ۴ قابل نصب می باشد Signal Line super-signals-indicator توجه                      توجه تصویر...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.