دسته‌بندی نشده

شگفتی‌سازی١٠٠شرکت در بازی بورس

شگفتی‌سازی١٠٠شرکت در بازی بورس


شاخص کل بورس، امسال را با رقم ۶٢هزارو ۵٣٢ واحد آغاز کرد و در آخرین روز شهریور به رقم ۶١هزارو٣٢٨ واحد رسید که نسبت به ابتدای سال دو درصد زیان برای سهام‌داران در پی داشته است و هرچند بیش از نیمی از شرکت‌های بورسی، سود کمتری نسبت به مدت مشابه سال قبل کسب کردند اما افزون بر صد شرکت توانستند سود بیشتری از مدت مشابه سال قبل کنار بگذارند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، بر اساس گزارش‌ها و صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال، شگفتی‌سازان بورس برخلاف زیان حدود دو درصدی بورس از ابتدای امسال، توانستند با افزایش سود شش‌ماهه ابتدای سال ٩۴ نسبت به شش ماه اول سال گذشته، چراغ سوددهی شرکت‌های بورسی را حتی در دوران رکود، روشن نگه دارند. اما این شرکت‌ها پای سهام‌داران خود ایستادند و اجازه ندادند در دوران رکود و سرسره‌بازی روبه‌پایین بورس، سهام‌دارانشان، اگر به سود خوبی هم نمی‌رسند، زیان ازدست‌رفتن دارایی‌شان را هم چندان حس نکنند.  در گزارش‌های شش‌ماهه، آنچه در عمل اتفاق افتاد شاید حتی اندکی بهتر از انتظارات پیشین فعالان بازار بود و برخی از شرکت‌های بزرگ و نام‌آشنا نظیر پتروشیمی خلیج‌فارس، پتروشیمی مبین، پتروشیمی جم، ارتباطات سیار، صنعتی بهشهر و رایان سایپا گزارش‌هایی مطلوب و با پوشش‌های متعارف شش‌ماهه و حتی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی منتشر کردند.
گروه غذایی نیمه خوبی را پشت‌سر گذاشت
در گروه غذایی، صنعتی بهشهر با رشد سود هر سهم از ٩٨۴ ریال به هزارو ٢۵۶ ریال، سود کل شرکت را از هزارو هفت به هزارو ٢٨۵ ‌میلیارد ریال نسبت به ٩ ماه اول سال ٩٣ افزایش داد و توانست رشد سود ٢٨ درصدی را کسب کند. مارگارین، دیگر هم‌گروه صنعتی بهشهر با رشد بیش از صددرصدی، موفق به ارتقای سود هر سهم خود از ٢١١ به ۴٣۵ ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. بهپاک با رشد ۴١١ درصدی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل، توفان به پا کرده و توانسته سود ٣٨‌میلیارد ریالی را به ١٩٧‌میلیارد ریال برساند و برای هر سهم ۶۱۷ ریال سود کسب کند.  در همین گروه، شرکت کوچک مهرام با وجود رشد ١٩ درصدی تسهیلات بانکی دریافتی و افزایش هزینه‌های مالی، با رشد ٧٠ درصدی توانست سود هر سهم خود را از ۴٠٧ ریال به ۶۹۳ ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دهد.  شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سود ۴٧۶ ریالی شش ماه اول ٩٣ را به سود ۵٨۴ ریالی تبدیل کرده و بیشتر از ٢٠ درصد افزایش سود نشان داده است. لبنیات پاک با وجود کسب سود اندک ۵۵ ریالی برای هر سهم در شش ماه اول سال مالی منتهی به پایان ٩۴ توانسته سود هر سهم را از ۴۴ به ۵۵ ریال افزایش دهد. پگاه فارس هم با رشد ۴٣ درصدی، توانست سود هر سهم خود را از ١۵٣ ریال به ۲۱۹ ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهد.
پگاه آذربایجان غربی هم با وجود کسب سود بسیار اندک پنج ریالی برای هر سهم، توانست زیان ٣٧ ریالی هر سهم خود در شش ماه اول ٩٣ را به سود تبدیل کند.  رشد ١۵۵ درصدی سود شش‌ماهه اول ٩۴ صنعتی پارس مینو، سود هر سهم این شرکت را از ۶۴ به ١۶٣ ریال رسانده است.
برخی بانک‌ها، سودآورتر شدند
در میان بانکی‌ها بانک ملت با رشد بیش از چهار درصدی سود، هر سهم خود را از ٢٣٠ تا ٢۴٠ ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا برده است. اصلی‌ترین سودساز بانکی در شش ماه اول امسال، انصار است که توانسته با رشد ٧٨ درصدی سود ١٣٩ ریالی خود را به ۲۴۸ ریال در هر سهم افزایش دهد و کل سود شرکت از ١١٠ به ١٩٨‌میلیارد تومان بالغ شده است. بانک سینا هم سود هر سهم خود را از ١٠١ به ١٢١ ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داده است.  بانک گردشگری که از دولت قبل زیان‌ده شده بود، با رشد ١٢ برابری، سود خود در ٩ ماه منتهی به ٣١ شهریور سال ٩۴ را به ۵٢ ریال در هر سهم رسانده درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل برای هر سهم چهار ریال سود کنار گذاشته بود.  بانک خاورمیانه نیز در این گروه با رشد نزدیک به ۵٠ درصدی سود هر سهم خود را از ٩۴ به ١۴٠ ریال افزایش داد.
سودسازی کانی‌های غیرفلزی
در گروه کانی‌های غیرفلزی، شیشه همدان که در سه سال گذشته، ارزش سهامش حدود ١٠ برابر رشد داشته، با رشد حدود ١٠ درصدی سود خود را از ٣۶۴ ریال در نیمه اول ٩٣ به ٣٩٢ ریال در نیمه اول امسال رسانده است.  صنایع نسوز توکا هم با رشد ١١ درصدی سود هر سهم خود را از ٣٨٠ به ۴٢٠ ریال در شش‌ماهه اول ٩۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داده است.  پشم شیشه ایران با رشد ٢٢ درصدی سود هر سهم خود را از ۴٠٠ ریال در شش ماه اول سال مالی ٩٣ به ۴۸۶ ریال در شش ماه اول امسال رساند. فرآورده‌های نسوز پارس در ٩ ماهه منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩۴ توانست با ٢۴ درصد رشد، سود هر سهم خود را از ١٧ ریال به ٢٣ ریال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهد.  در همین گروه، معادن بافق توانست زیان ۵۴ ریالی در شش ماه اول ٩٣ را به سود ٢۶٢ ریالی برای هر سهم در شش ماه اول امسال افزایش دهد.
 داروسازی، مثل همیشه فراتر از انتظار
داروسازان به‌صورت سنتی در نیمه دوم سال شاهد بهبود عملکرد فروش و سودآوری هستند. اما ۵٩ درصد افزایش سود، حاصل تلاش کارخانجات داروپخش بود که روند سودآوری شرکت را از ۴٠۶ ریال به ۶۴٩ ریال برای هر سهم در شش ماه اول سال مالی ٩۴ رساند.
بزرگ‌ترین شگفتی‌ساز دارویی‌ها در شش ماه اول ٩۴ داروسازی اکسیر بود که موفق شد زیان ٨١٨ ریالی هر سهم را به سود ۶٩٨ ریال تبدیل کند و از این طریق زیان ١٢٢‌میلیارد ریالی کل شرکت به سود ١٠۴‌میلیارد ریالی تبدیل شده است.  رشد پنج درصدی، سود هر سهم تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک را از ۴۶۴ به ۴٨۵ ریال در نیمه اول امسال رسانده است.  دارو‌سازی ابوریحان با افزایش سود هر سهم از هزارو ۴٠ به هزارو ٨۴ ریال با چهار درصد رشد نسبت به شش ماه مشابه سال قبل و همچنین سالمین با رشد نزدیک به چهار برابری و افزایش سود هر سهم از ٢٧ ریال به ١٣٠ ریال از دیگر شگفتی‌سازان شش ماه اول امسال بورس بودند.  روزدارو با رشد کمتر از ٣٠ درصدی سود هر سهم خود را از ١۵٣ ریال در شش ماه اول سال قبل به ١٩۶ ریال در شش ماه اول سال مالی ٩۴ رسانده است.  پارس‌دارو با رشد پنج درصدی، سود شرکت را از ٨۵ به  ٩٠‌میلیارد ریال در شش ماه اول ٩۴ رشد داده و الحاوی با رشد ۴٠ درصدی سود ٣١٢ ریالی خود را به ۴۳۸ ریال در هر سهم نسبت به مدت مشابه سال قبل ارتقا داده است.
داروسازی سینا با رشد ٣۵ درصدی سود هر سهم شش‌ماهه خود را از هزارو ١٢٠ ریال به هزارو ۵١۵ ریال افزایش داده و تولیددارو توانسته با رشد دو درصدی، سود ١٣١‌میلیارد ریالی شش ماه اول ٩٣ خود را به ١٣۴‌میلیارد ریال برساند.  پارس‌دارو هم موفق شد سود هزار و ٢١٧ ریالی هر سهم خود را به هزار و ٢٩٢ ریال برای هر سهم در شش ماه اول امسال رساند و سود خود را شش درصد بیشتر کند.  فراورده‌های تزریقی و دارویی ایران موفق به رشد ٢٩ درصدی سود خود شد و توانست سود خود را از ۵٢٣ ریال به ۶٧۶ ریال در هر سهم برساند و ٢٩ درصد بیشتر از شش ماه اول سال مالی قبل، سود کسب کند.   گروه دارویی البرز (گروه سرمایه‌گذاری البرز) هم با رشد ١٧۵ درصدی سود ۶٣ ریالی هر سهم خود در شش ماه اول سال گذشته را به سود ١٧٣ ریالی افزایش داده و کل سود شرکت از ١٣ به ٣۶‌میلیارد تومان رسیده است.  رشد یک درصدی نسبت به شش ماه اول سال ٩٣ حاصل تلاش سبحان‌دارو بود که با سرمایه ٢٠٠‌میلیارد ریالی سود شش ماه اول ٩۴ را به هزارو ٣٣٨ رساند که نسبت به سود هزارو ٣٢٠ ریالی شش ماه اول سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.  کی‌بی‌سی هم با رشد ٣۶ درصدی توانست سود ٧۶٢ ریالی خود را به هزارو ۴٠ ریال در هر سهم ارتقا دهد.  گروه صنعتی پاکشو با رشد ١٠ درصدی سود ۵٩٢ ریالی هر سهم خود در شش ماه سال قبل را به ۶۵۲ ریال برای هر سهم در شش ماه اول ٩۴ رسانده است.
مخابرات و زیان هزینه‌های مالی
در این میان، غول مخابرات هم تکانی به خودش داده و زیان ١١ ریالی هر سهم خود را در شش ماه اول سال قبل به زیان ١٠ ریالی کاهش داده و در همین گروه، ارتباطات سیار یا همراه اول که ٩٠ درصد سهامش متعلق به مخابرات است، با رشد هشت درصدی سود توانست سود دوهزارو ٩٢٧ ریالی هر سهم را به سه هزارو ١۶٣ ریال در شش ماه اول سال ٩۴ بالا ببرد.
گروه حمل‌و‌نقل، روی ریل می‌تازد
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در شش ماه اول ٩٣ برای هر سهم هزارو ۵٣٣ ریال سود کسب کرده بود اما امسال با رشد ٨٩ درصدی سود هر سهم خود در نیمه اول امسال را به دوهزار و ٨٩٠ ریال افزایش داده است.  توکاریل هم موفق به افزایش ٩٨ درصدی سود خود شد و توانست سود هر سهم را از ۶٧ ریال به ١٢٧ ریال در شش ماه اول سال مالی ٩۴ بالا ببرد.  حمل‌ونقل توکا با رشد سود از ٢۴٧ به ٢٧١ ریال توانسته نسبت به مدت مشابه سال ٩٣ سود شش ماه اول ٩۴ خود را ١٠ درصد رشد دهد.  حمل‌ونقل پتروشیمی هم با وجود کسب سود نه‌چندان راضی‌کننده، با رشد ٨٠ درصدی سود هر سهم خود را از ۴۵ ریال سال گذشته به ٨٠ ریال در شش ماه اول امسال افزایش داده است.  کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با وجود ادامه تحریم‌ها در پایان سال مالی منتهی به ٣١ تیرماه ١٣٩۴ توانست سود سال خود را نسبت به سال ٩٣ بیش از یک درصد افزایش دهد و برای هر سهم ۱۵۸ ریال سود کسب کند.  مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن با نماد بالاس رشد ١٠٧ درصدی سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل را به بازار اعلام کرده و با کسب سود ۵۰۵ ریالی برای هر سهم در شش ماه اول امسال، بیش از دو برابر سود ٢۴۴ ریالی مدت مشابه سال قبل، کام سهام‌دارانش را شیرین‌تر کرده است.
گروه فلزات
در این گروه هلدینگ توسعه معادن روی با کسب سود ١٠٣‌میلیارد ریالی در شش ماه اول ٩۴ برای هر سهم ۴٣ ریال سود کنار گذاشته درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل برای هر سهم فقط یک ریال سود کسب کرده بود.  نورد و قطعات فولادی با دستیابی به سود ١٠۶ ریالی نسبت به شش ماه اول ٩٣ سود خود را حدود ٣۵ درصد افزایش داده و سود ٧۶ ریالی خود را به ١٠۶ ریال برای هر سهم در شش ماه اول ٩۴ رسانده و جام‌دارو با کسب سود ٨۶٨ ریالی نسبت به سود ٨٠۴ ریالی سال قبل، ٨ درصد افزایش سود داشته است.  خدمات فنی فولاد یزد با رشد ٧٧ درصدی توانسته با کنارگذاشتن ١٧٧ریال سود در شش ماه اول ٩۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد سود داشته باشد.  گروه فلزات صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا توانسته سود شش‌ماهه خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ٨٧ درصد بالا ببرد و سود ١۶٨ ریالی هر سهم را به ٣١۴ ریال ارتقا دهد.  فولاد کاویان هم توانسته زیان ۴۶ ریالی هر سهم خود در نیمه سال گذشته را به سود ٣١ ریالی برای هر سهم تبدیل کند. گروه کارخانجات نوردآلومینیوم که عجیب‌ترین نوسانات را در سال‌های گذشته داشته است، زیان ١۵۵‌میلیون تومانی خود را به ١۴۴‌میلیون تومان سود تبدیل کرده و برای هر سهم ٢ ریال سود کنار گذاشته است.  رشد ٨۴ درصدی سود عملیاتی به شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران، امکان داد با وجود رشد ٢۴ درصدی هزینه‌های مالی پرداختی به بانک‌ها، زیان ٢۴ ریالی هر سهم خود را در ۶ ماه اول سال گذشته به سود اندک ٣۴ ریالی هر سهم در شش ماه منتهی به سال مالی ٩۴ تبدیل کند.  پمپ‌سازی ایران با رشد ٢٨ درصدی موفق شد سود ٧٢‌میلیارد ریالی را به ١٢٨‌میلیارد ریال برساند و با سرمایه ٢٢٠‌میلیارد ریالی برای هر سهم در شش ماه اول سال مالی ٩۴ توانست ۵۸۳ ریال سود کنار بگذارد.
زیان شرکت‌های بزرگ خودروسازی و سودسازی کوچک‌ترها
با وجود کاهش ٨٨ درصدی سود ایران خودرو نسبت به شش ماه مشابه سال ٩٣ و افزایش تسهیلات بانکی از دوهزارو ١۶۴ به سه هزار و ١٢۵‌میلیارد تومان، شرکت ایران خودرو به مدد کنترل هزینه‌های مالی و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی، توانسته در شش ماه برای هر سهم ٢٣ ریال سود کنار بگذارد اما سایپا نتوانسته روند ضرردهی خود را کاهش دهد و زیان هر سهمش نسبت به شش ماه سال گذشته ۵٨ درصد رشد داشته است.  اما در این گروه، مهندسی نصیرماشین توانسته سود خود را ١۵ درصد افزایش دهد که نتیجه این روند، رشد سود هر سهم از ١١٧ به ١٣۵ ریال بوده است.  شاید تنها شرکت مهم سودآور در گروه خودروسازی سایپا، لیزینگ سایپا باشد که توانسته با رشد ٣٣۵ درصدی و بیش از ۴ برابری سود نسبت به مدت مشابه سال قبل، سود ١۵٣‌میلیاردریالی کل شرکت را به ۶۶٧‌میلیارد ریال برساند و با سرمایه دوهزارو ۴٠٠‌میلیارد ریال برای هر سهم، ٢٧٨ ریال سود کنار بگذارد ولی با وجود کسب این سود، باز هم شرکت سایپا زیان سنگینی نشان داده و بیش از ٢٠٠‌میلیارد تومان در شش ماه اول ٩۴ زیان کرده است.  کاهش ١٧ درصدی فروش نتوانست مانع از رشد ٩۵ درصدی سود تراکتورسازی شود چراکه این شرکت، با کمک‌ درآمدهای غیرعملیاتی توانست سود ٩٠‌میلیارد ریالی شش ماه اول سال ٩٣ را به ١٧۵‌میلیارد ریال برساند و با سرمایه ١٨٠‌میلیارد تومانی برای هر سهم ٩٨ ریال سود کسب کند.  رادیاتور ایران با نماد ختور هم در ادامه سودآوری‌های قابل‌قبول با کسب سود ۵۲۰ ریالی برای هر سهم در شش ماه اول سال ٩۴ موفق به رشد ٢۵ درصدی سود خالص خود شده درحالی‌که سود هر سهم در نیمه اول سال قبل ۴١٧ ریال بود.  بهمن‌دیزل هم که همچون لیزینگ بهمن وابسته به گروه بهمن است، توانسته با رشد ٣٠ درصدی، سود خود را از ٢٩٩ ریال در شش ماه اول سال ٩٣ به ۳۸۹ ریال در شش ماه اول ٩۴ برساند.
تک‌سهم‌های خوش‌شانس سیمانی
نکته عجیب در این میان رشد ۵٠ درصدی سود سیمان خاش است که در میان ضرر اکثر سیمانی‌ها رخ داده است که شاید دلیل اصلی آن صادرات محصول این شرکت به بازار افغانستان باشد. در هر حال این شرکت سود شش‌ماهه اول امسال خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٠ درصد بالا برده و سود هر سهم از ٩۶١ ریال به هزارو ۴۴۶ ریال افزایش یافته است.  سیمان کرمان هم با افزایش ٩ درصدی سود توانست سود هر سهم خود را از ۵٧۶ ریال به ۶٣٠ ریال در هر سهم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهد.  فارسیت اهواز هم با وجود زیان انباشته سنگین توانست در شش ماه اول ٩۴ با کسب سود ۸۵۹ ریالی برای هر سهم، زیان ٣٨٢ ریالی هر سهم خود در سال گذشته را به فراموشی بسپارد.
ساختمانی‌های سودساز در رکود مسکن
در گروه ساختمانی، سرمایه‌گذاری شاهد با وجود کسب سود اندک ۲۷ ریالی برای هر سهم، در سه‌ماهه اول سال مالی خود با رشد ١٧ درصدی نسبت به سود ٢٣ ریالی سه‌ماهه اول سال مالی قبل مواجه شده است.  باز هم در گروه ساختمان، سرمایه‌گذاری مسکن وابسته به بانک مسکن با وجود افزایش سرمایه از ٢٠٠ به ۵٠٠‌ میلیارد تومان توانست با رشد بیش از چهار برابری، سود ٢٠‌میلیارد ریالی ٩‌ماهه سال مالی گذشته خود را به سود ٨٧‌ میلیارد ریالی افزایش دهد و برای هر سهم ١٧ ریال سود کنار بگذارد.   سرمایه‌گذاری ساختمان نوین نیز با پایان سال مالی خود، برای ١٢ ماه سال مالی منتهی به شهریور ٩۴ توانسته با یک درصد افزایش سود نسبت به سال قبل، سود هر سهم خود را از ١٩۶ به ۱۹۸ ریال ارتقا دهد.  کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ هم اگرچه سود چندانی کسب نکرده اما با رشد صددرصدی، سود چهار ریالی هر سهم خود را به هشت ریال رسانده و باید برای رسیدن به سودآوری بالاتر، تلاش بیشتری از خودش نشان دهد.
حرکت بیمه‌ها در جهت عکس حرکت مالکان بانکی‌شان
در گروه بیمه، بیمه ما در شش‌ماه اول سال قبل برای هر سهم ١٨۵ ریال سود کنار گذاشته بود که برای شش‌ماه اول امسال برای هر سهم ٢١٠ ریال سود کسب کرده است.  بیمه پاسارگاد، از زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد، با وجود افزایش سرمایه ٨٠ درصدی در شش‌ماه گذشته توانست، سود هر سهم خود را ٣١ درصد افزایش دهد و با کسب ٢٩۴‌میلیارد ریال سود با سرمایه جدید برای هر سهم، ١۴۴ ریال سود کنار بگذارد. بیمه کوثر، وابسته به مؤسسه اعتباری کوثر، از شرکت‌های تحت مالکیت وزارت دفاع هم توانسته با رشد پنج درصدی سود هر سهم خود را با سرمایه هزارو ۴٠٠ ‌میلیارد ریالی از ٢٠٣ به ۲۱۴ ریال بالا ببرد.  بیمه البرز که بزرگ‌ترین شرکت بیمه بورسی محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش سود کسب کرده و سود هر سهمش را از ٧٢ به ٧٣ ریال رسانده است.  بیمه کارآفرین هرچند با رشد اندک یک‌درصدی مواجه شده اما افزایش سود هر سهم از ١٩۵ به ١٩٧ ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این بازار قابل تقدیر است.  بیمه سرمد، از زیرمجموعه‌های بانک صادرات، هم توانسته با رشد ٣٢ درصدی و کسب سود ۱۸۵ ریالی در شش‌ماه اول سال مالی ٩۴ نسبت به سود ١۴٠ ریالی مدت مشابه سال قبل سود بیشتری کسب کند.  رشد ٩٢ درصدی سود در نیمه اول سال ٩۴ نسبت به مدت مشابه سال ٩٣ حاصل تلاش مدیران بیمه پارسیان بود که این شرکت را موفق به افزایش سود از ١۵٨ ریال به ۳۰۳ ریال برای هر سهم کند.  رشد ١٨درصدی سود در شش‌ماه امسال نسبت به شش‌ماه مشابه سال گذشته حاصل تلاش بهمن لیزینگ است که با سرمایه ۶٠٠‌میلیاردریالی، سود هر سهم را از ١۶۵ به ١٩۵ ریال رسانده است.
 صنعت لوازم خانگی
سرمایه‌گذاری پارس‌توشه هم باوجود افزایش سرمایه از ۶٠ به صد ‌میلیارد تومان توانست ۵٠درصد سود خود را افزایش دهد و در شش‌ماه اول امسال برای هر سهم ۴٠٣ ریال سود کنار بگذارد.  رشد ٢۴٧ درصدی، اوج تلاش صنایع سرماآفرین در این گروه است که سود ١٣‌میلیاردریالی خود را به حدود ۴۵‌میلیارد ریال رسانده و با افزایش سرمایه صددرصدی با سرمایه ١۴٨‌میلیاردریالی برای هر سهم ٣٠٣ ریال سود کنار گذاشته که ٢۴٨ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.  فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در شش‌ماه اول سال مالی منتهی به ٣٠ مهر ١٣٩۴ هم توانسته با رشد هشت‌درصدی سود برای هر سهم ۳۲۴ ریال سود کسب کند.  کنتور‌سازی ایران هم موفق به رشد ٩٧ درصدی سود خود نسبت به مدت مشابه سال قبل شده و با کسب ۵۶۶ ریال سود برای هر سهم نسبت به سود ٢٨٧ریالی شش‌ماه اول سال مالی ٩٣ رشد خوبی داشته است.
 درآمدهای غیرعملیاتی به داد پتروشیمی‌ها رسید
صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورس را یدک می‌کشد، در سه‌ماهه اول سال مالی جدید برای هر سهم ٩٧ ریال سود کسب کرده درحالی‌که در سه‌ماه اول سال مالی گذشته خود سود صفر ریالی برای هر سهم کاسب شده بود.  کاهش ١١درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته و رشد ٩٧ درصدی سایر درآمدهای عملیاتی به کمک پتروشیمی شازند رسید تا با دستیابی به سود ۵۶۴ریالی در شش‌ماه اول ٩۴ نسبت به شش‌ماه اول سال ٩٣ رشد سود ۵٢ درصدی را به سهام‌دارانش هدیه دهد. پتروشیمی مبین، به مدد کاهش سنگین هزینه‌های غیرعملیاتی و بازپرداخت نیمی از تسهیلات بانکی خود، موفق به رشد ٣۶ درصدی سود هر سهم خود شد و سود ٢۵٩ ریالی هر سهم خود را در شش‌ماه اول سال گذشته به ٣۵٣ ریال در شش‌ماه اول سال ٩۴ رساند. کاهش ١٣ درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته و همچنین هزینه‌های مالی ناشی از بازپرداخت بخشی از وام‌های دریافتی پتروشیمی جم، توانست مانع از کاهش سود این شرکت شود و یک درصد هم به سود مدت مشابه سال قبلش اضافه کرد تا سود هر سهم از ٨۴۵ به ٨۵٠ ریال افزایش یابد.
رشد ادامه‌دار گروه خدمات و نرم‌افزار
افرانت هم رشد خود را ادامه داده و با کسب سود ۱۴۶ ریالی در هر سهم خود، با رشد ٩٠ درصدی نسبت به سود ٧٧ ریالی هر سهم در شش‌ماه سال گذشته مواجه شده است.  در گروه انفورماتیک که تأمین تجهیزات و نرم‌افزارهای بانکی را برعهده دارد، شرکت خدمات انفورماتیک با رشد ١٢١ درصدی شش‌ماهه موفق شد رشد سود هر سهم خود نسبت به مدت مشابه سال قبل را از ۴٢۵ ریال به ٩۴٢ ریال ارتقا دهد.  شاهکار دیگر سود‌سازی در گروه فن‌آوا رخ داده که این شرکت توانسته زیان ٣٨١‌میلیون‌تومانی را به بیش از ٢٣‌میلیارد تومان سود تبدیل کند و با سرمایه ٣٠‌میلیاردتومانی برای هر سهم در ٩ ماه اول سال مالی منتهی به پایان آذرماه ٩۴ بیش از ٧٧٣ ریال سود کنار بگذارد.  رشد ۵٩ درصدی درآمدهای متفرقه به داد همکاران‌سیستم رسید و این شرکت توانست با رشد ٣١درصدی، سود کل شرکت را از ٩٠ به ١١٨‌میلیارد ریال برساند و با سرمایه ۶٠٠‌میلیاردریالی برای هر سهم در شش‌ماه اول سال مالی ٩۴ معادل ١٩٨ ریال سود کنار بگذارد.  کارت اعتباری ایران‌کیش هم با رشد شش‌درصدی در نیمه اول سال ٩۴ در این گروه کارنامه خوبی به‌جا گذاشته و سود هر سهمش را به ۳۱۹ ریال رسانده که نسبت به مدت مشابه در سال ٩٣ با توجه به سود ٣٠٢ ریالی هر سهم رشد قابل‌قبولی داشته است.
گروه خدمات فنی، مهندسی و پیمانکاری
تکین‌کو با ٧٩ درصد رشد سود توانسته برای هر سهم در شش‌ماه اول سال ٩۴ سود ۱,۱۹۴ ریالی کنار بگذارد درحالی‌که در نیمه اول سال قبل برای هر سهم ۶۶۶ ریال سود کسب کرده بود.  گروه مپنا هم موفق به رشد ١٩ درصدی سود خود شده و سود ۱۷۷ ریالی شش‌ماه اول ٩٣ را به ٢١٠ ریال افزایش داده است.  پارس سوئیچ با رشد ٢۵ درصدی، سود ٢١٩ ریالی سهم خود در نیمه اول پارسال را به سود ٢٧۴ ریالی رشد داده است. در گروه تصفیه نفت، نفت پارس برخلاف سایر هم‌گروهان خود همچون بهران، نفت سپاهان و ایرانول که کاهش سود گزارش کردند، با رشد ٣١درصدی سود هر سهم خود در نیمه اول امسال، سود هر سهم خود را از ۵۵١ ریال به ۷۲۳ ریال افزایش داده است. سرمایه‌گذاری صنعت نفت هم توانسته زیان نیمه اول سال گذشته خود را به سود ۴٧‌میلیاردتومانی تبدیل کرده و زیان ١۵ریالی هر سهمش را به سود ٣٨٧ریالی در شش‌ماه اول امسال برساند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا