معرفی کتاب

کتاب پیشنهادی ضربان بورس

خلاصه:
شروع رابطه مردان و زنان از جایی آغاز می شود که با نظر انداختن به ساختارشان بدون هم نمی توانستند به کمال برسند و هرکدام بدون یکی دیگر ناقص بودن را احساس کرده و از آن رنج می بردند . اما فراموش نشود که هیچکدام مانند هم فکر نمی کنند و رفتارشان شبیه هم نیست . گاهی یک جواب نابجا از طرف مرد ، زن را به هم می ریزد و همین طور یک امر و نهی مقتدرانه همه ی مرد و خصوصیاتش را زیر سوال می برد .
زنان نیاز به توجه دارند :
کوتاه گوش دادن و یا توجه ندادن هنگام سخن گفتن به زنان خشم آنان را بر می انگیزد . فراموش نشود زن به دنبال یک همدردست و برای راه چاره با شما سخن نمی گوید . این را اضافه کنیم رویاهای خودروهای پر قدرت رایانه های پر سرعت و پیشرفت های زود هنگام با خیال پردازی های عشق گونه بانوان تضاد داشته و نیاز به تعادل و مدیریت است .
در نتیجه ونوسی ها به روابط بیشتر از کار و فناوری اهمیت می دهند.
فکر تغییر دادن مرد ها را از سر بیرون کنید :
زمانی که مرد احساس کند در صدد تغییر او هستید و یا احیانا در جایی قوت و نیرویی او را نادیده می گیرید دچار شکست شخصیتی شده و از این که موضع تدافعی را اتخاذ کند تعجب نکنید.
مردان را اینگونه بدانیم که :
از پس همه ی مشکلاتشان بر می آیند مگر در جایی که در خواست کمک کنند.
و اگر همیشه زن بخواهد به عنوان یک نیروی کمکی خود را نشان دهد تنها و کمترین نتیجه ی این کار اعتماد نداشتن به خود توسط مرد خواهد بود و باز هم یک شکست برای مرد تلقی می شود .
درون گرایی و کلام دو اصل متفاوت :
مرد ها وقتی به مشکلی بر خورد می کنند یا می خواهند کاری را انجام دهند بیشتر در خود فرو رفته و بهتر است در این شرایط حتما همسرمان را تنها گذاشته و بعد از یک استراحت یا تغییر حالت جویای حال وی بشویم.
صحبت کردن و در میان گذاشتن مشکلات مطلبی است بسیار مهم که برای زن ها خیلی حساسیت ایجاد نمی کند و وقتی دچار مشکل می شوند دور هم جمع می شوند و به سادگی در مورد مشکلاتشان با هم صحبت می کنند .
در نتیجه مطرح نکردن و حرف نزدن مردان در هنگام بروز مشکلات و یا پدید آمدن شرایط جدید دلیل بر بی توجهی است نه صحبت کردن زیاد خانم ها حکایت پر حرفی آن ها دارد .
مشکلات برای زنان اولویت ندارد :
مرد ها ذهن خود را معطوف به یک مسئله کرده و تا حل نهایی بر روی همان یک مسئله تمرکز داشته باشند . برعکس این ماجرا زنان هنگام سخن گفت مشکل خاصی را مطرح نمی کنند و کلیات و جزئیات ریز و درشت برای آنان معنایی ندارد .
به یاد داشته باشیم زنان هنگام سخن گفتن از مشکلات خود دنبال ارائه راه حل حداقل در مرحله اول نیستند . آنها به دنبال یک شنونده ی خوب هستند که بتوانند با او سخن گفته و به آرامش نسبی برسند . در این لحظات که به آقایان سفارش می شود تمام ذهن خود را به زن معطوف نموده و به او توجه نمایند.
مواظب باشیم که در مرد نکته بر عکس هست و زمانی آقایان شروع به حرف زدن در مورد مشکلات و درگیری های ذهنی شان صحبت می کنند که :  ۱ . دیگری را مقصر جلوه بدهند . ۲ . خود به بن بست رسیده و خواهان ارائه راه حل توسط مقابل باشند . در چنین شرایطی از سرزنش پرهیز شود .
پایان بخش این نکات اشاره به هزینه ی پرداختی برای حل مشکل و آرام کردن زنان است و آن اینکه زنان اصل ماجرا را اول بگویند و مردان فقط شنونده ی خوبی باشند .
نیروی مردانه :
قابل اعتماد و اتکا بودن حسی است که در درون مرد ها موج می زند او دوست دارد همسرش در تمام مراحل زندگیش از او کمک بگیرد . پیروز همیشگی میدان بودن تنها خواسته ای هست که در برد و باخت زندگی برایش تصور می شود . هیچ وقت به باخت فکر نمی کند .
اما فراموش نشود در زندگی زناشوئی برد و باخت معنایی ندارد هر کدام بازنده شوند آثار مخرب باخت دامنگیر طرف مقابل نیز خواهد شد .
کافیست دریچه ی قلب یک مرد باز شود اینجاست که به دیگران نیز مانند خود توجه می کند و تمام توان خویش را برای طرف مقابلش و برای خوشحال کردنش بکار می گیرد.
خواسته های ناچیز ولی مهم :
این حس یک زن هست که از او دلجوئی شود . او خواهان این است در قبال صحبت ها و عشق هایش واکنش ببیند حتی به یک کلمه یا جمله ی کوتاه .
با آمدن همسر در زندگی زن احساس می کند حمایت می شود . می تواند اعتماد کند اما ترس از داشتن خواستن های زیاد قضاوت های نا بجا و طرد را در موردش اجرا کنند .
آنان خود را شایسته ی دوست داشتن می دانند و مسئولیت پذیری را بسیار دوست دارند . هرگاه سر بسته و نا مفهوم صحبت کنند خواهان نوعی حمایت و توجه خاصی از طرف همسرشان هستند که اگر این اقدام صورت نگیرد پیامد های نا گواری را به همراه خواهد داشت . سکوت ناگهانی مرد نا امنی عجیبی در زنان ایجاد می کند برای جلوگیری از چنین حالتی حتما در قبال جملات و کلمات زنان عکس العمل نشان داده شود حتی با یک کلمه ای همچون (( خوب )) .
مردان و استقلال :
محبت و عشق بسیار در زندگی لازم و کاربردی هست اما در مردان گاهی نتیجه ی معکوس می دهد یعنی نه تنها جذب نمی کند دفع هم دارد . مثلا تکرار کردن یا متذکر شدن ساعت ملاقات یا تذکر دادن و سفارش کردن برای پوشیدن مناسب همه ی این ها خوب و مطلوب هست اما مرد احساس ضعف کرده ناراحت می شود .
قرار نیست احساسات سرکوب شود فقط کافی است طوری بیان شود که نه احساس ضعیف بودن کند نه مورد حمله و سرزنش قرار گرفتن را در خود ببیند .
هنگام بروز مشکلات می شود آن را تقسیم کرد از ریشه و ایجادش گرفته تا حلش .
پس برخورد یک طرفه و گفتن کلمه ای همچون (( همش تقصیر توست )) سقف اراده و قدرت مرد را یکباره بر سرش خراب می کند .
حس استقلال داشتن یک مرد گاهی او را از زن جدا کرده ولی وقتی نیاز به عشق را وقتی در خود احساس کرد با اشتیاق بیشتری به سوی زن باز می گردد .
ارتباطات ریشه ای :
خیلی از خانواده ها در یک فضای صمیمی و سرشار از محبت زندگی میکنند . زنان اگر در خانه ی والدین از این مزیت ارتباطی برخوردار نبوده باشند و بیشتر در فضای خشم و غضب و عصبانیت طی زمان کرده باشند به شدت با مشکل مواجه خواهند بود .
لذا مردان در مواجه با چنین مواردی مسئولیت سخت تری دارند .
هم باید بتوانند کمک کنند همسرانشان عصبانیت و خشم خود را بروز دهند و از طرفی هم مدیریت کنند .
برای مردها همیشه عصبانیت مفید نیست هر چند برای جلوگیری از غم و غصه مفید است ولی در مورد خانم ها فرو بردن خشم بسیار مضر می باشد .
گاهی بد نیست از خودمان سوال هایی داشته باشیم تا بهتر بتوانیم کنترل کنیم.
چرا باید در این شرایط عصبی بشوی ؟
چه چیزی تو را اینقدر بهم ریخته ؟
از دیگران نیز کمک بخواهیم همیشه قدرت خودمان برای پایان بردن یک کشتی به گل نشسته کافی نخواهد بود . درخواستمان را شفاف و گویا و برای اهلش بیان کنیم . نه به همه شکل و نه با هر کسی . زنان در این ماجرا بیشتر از مردان نیاز حمایت دارند اما چون عنصر عشق را کارآمد می دانند لذا از بیان خودداری می کنند و متوقع هستند که همسرانشان خود متوجه شوند که آن ها نیاز به کمک و حمایت دارند و اگر چنین اتفاقی نیافت
د و همسر اورا حمایت نکند زن مرد را بی لیاقت و نا توان می پندارد .
عدم تفاهم و توافق برابر است با تنش و جر و بحث :
مشاجرات احساسات و عواطف طرفین را خدشه دار می کند .
مخرب ترین آفت و دلیل برهم ریختگی در روابط زناشوئی جر و بحث می باشد.
مهمترین و اولین قدم برای پیش نیامدن این مشکل شفاف صحبت کردن در یک فضای آرام و به دور از تعجب است .
در مرحله بعد برای کاهش فشارهای روانی و پایین آوردن سطح مشاجره به محبت ها و خوبی های طرف مقابل فکر کنیم .
تسلیم شدن راه حلی است که بیشتر خانم ها از آن استفاده می کند از خود گذشتگی و در نظر نگرفتن خود و خواسته های خود یکی از روش های یک زن هست که البته در دراز مدت عواقب بسیار سوئی را به همراه دارد .
مراقب باشیم یک جر و بحث حس اعتماد و محبت ما را نگیرد و از بین نبرد .
مرد ها دوست ندارند همسرشان قصد اصلاح و و تغییر آن ها را در سر بپرورانند لذا اگر چنین حسی را داشته باشند سطح و عمق جر و بحث به صورت غیر قابل پیش بینی بالا خواهد رفت . یکی دیگر از عوامل شدید شدن سطح مشاجرات جواب های سرسری دادن مردان در قبال سوالات و شبهات موجود در ذهن زنان هست که می توان با تفصیل و توضیح بیشتر این قدم موثر را برای بهبودی روابط برداشت .
کلیدی برای حل سریع مشاجرات :
عذرخواهی و ابزار تاسف از پیش آمدن مشاجره یکی از سریعترین راه حل های پایان یافتن یا حتی حل بحران مشاجره می باشد .
این کار را بیشتر زنان انجام می دهند ولی مرد ها نیز اگر آن را به معنی اشتباه کرده ام و تایید کوتاهی شان ندانند می توانند از این عنصر استفاده کنند .
مستقیم و شفاف بودن :
اگر زنی با کنایه و با اشاره بخواهد مشکلش را بیان کند در اصل باب وسیعی را برای شروع مشاجره باز کرده است . حتی سوال های خود را در مورد مردان تدوین و بدون قصد بیان کنید . صمیمانه سوال کردن با توبیخی سوال کردن فرق یک سوال کردن است .
نتیجه گیری
با توجه به خلقت متفاوت مرد و زن شرایط ایجاب می کند برای رسیدن یک آرامش نسبی این دو مخلوق در کنار همدیگر باشند .
اما این با هم بودن ممکن است در بعضی مواقع نه تنها نوید بخش آرامش نباشد بلکه پیام  آور سختی ها و مشکلات عدیده ای نیز باشد . بنابراین توصیه می شود قبل از کنار هم قرار گرفتن یا حداقل توام با هم بودن مهارت های زندگی و مراحل شناخت از یکدیگر را فرا گیریم .
به عنوان نمونه : تفاوت های فکری و رفتاری در زن ها کاملا متفاوت با مردان هست . در شنیدن نوع آن ها فرق داشته و حتی در بیان خواسته ها و توقعات . در عشق ورزی و محبت کردن در حل بحران و مشکلات دو طرف متفاوت جلوه می کنند .
نوع حل کردن مشکلات در مردان به صورت تفکر و در زنان می تواند به شیوه ی حرف و بیان باشد . نشستن ها و همدیگر را برای امور حتی سرزنش کردن و بازخواست نیز در هر دو جز متفاوت می باشد .
یافتن نیاز های گوناگون و فراوان در بیان مسائل عاطفی کمک بزرگی می کند در جهت با هم بودن .
دوری کردن از مشاجره و همچنین اهمیت دادن و ویژه شمردن به همسرانتان قدم های بزرگ و موثری جهت بهبود در روابط تلقی می شوند .
مؤلف:
جان گری
ناشر: عقیل
مترجم:
ندا شادنظر
ویراستار:
مریم شیرخانی
زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: ۱۵۸٫۲
سال چاپ: ۱۳۸۹
نوبت چاپ: ۱۰
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۲۷۲
قطع و نوع جلد: رقعی (شومیز)
شابک ۱۰ رقمی: ۹۶۴۷۶۸۹۵۱۹
شابک ۱۳ رقمی: ۹۷۸۹۶۴۷۶۸۹۵۱۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا