خبرهای بورسی

نگاهی آماری به سهم های صنعت دارویی

فهرست محتویات :

صنعت دارو از جمله صناعی بود که بازدهی قابل قبولی را توانست در نیمه  نخست سال بهثبت برساند. به طوری که با نگاهی به نمادهای
گروه دارویی بورس می توان به چند برابر شدن قیمت سهام این شرکت ها پی برد.
به طوری که با نگاهی به نمادهای گروه دارویی بورس می توان به چند برابر شدن قیمت سهام این شرکت ها پی برد. این
افزاش ها تا جایی پیش رفت تا انکه برخی کارشناسان این صنعت بیان کردند که این روند صعودی قیمت سهام شرکت
های دارویی حباب است. به طوری که جلال بهارستان عضو هیات مدیره شرکت سرماه گذاری صبا تامین معتقد بود “
قیمت سهام این شرکت ها هم اکنون در بازه منطقی قرار دارند و چنانچه افزاشی صورت بگیرد ناشی از هیجان و غیر
واقعی است.” طی روزهای گذشته عملکرد هفت ماهه و میزان تولید و فروش شرکت های دارویی منتشر شد. در این
گزارش نگاهی به میزان درآمد شرکت ها در این هفت ماه و روند تغییر قیمت سهام این شرکت ها از ابتدای سال تاکنون
پرداختهام.
“دزهراوی” در عملکرد هفت ماهه خود فروش ۲۶۸٫۸۸۴٫۱میلیون رالی رامحقق کرده است. شرکتی کهقیمت سهامش در
اولین روزمعاملاتی سال ۳۱۷۳رال بوده و در آخرین روز از هفته گذشته سهام این شرکت با قیمت ۷۸۰۰رال معامله شده
است.

البرز دارو که در بازار سرماه با نماد “دالبر” شناخته می شود توانسته فروش رالی ۲۲۹٫۲۶۲٫۴ میلیون رالی را محقق
کند. قیمت سهام این شرکت روز سه شنبه هفته گذشته ۱۲۱۰۰ رال بوده این در حالی است که قیمت سهام این شرکت
در اولین روزمعاملاتی سال ۴۷۸۶ رال بوده است.
مواد اولیه دارویی البرز بالک با نماد”دبالک” از دگر شرکت های گروه دارویی بورس است که توانسته در هفت ماه
ابتدایی سال فروش ۰۴۱٫۴۴۰ میلیون رالی را محقق کند. قیمت سهام این شرکت که در بازار دوم فرابورس قرار دارد
۷۹۱۶رال است این در حالی است کهقیمت سهام شرکت مواد اولیه داویی البرز بالک در نجمین روز ازماه نخست سال
جاری ۲۸۱۲ رال بوده است.
ایران دارو از جمله شرکت های دارویی است که در بازار دوم بورس قرار گرفته و با نماد ” دیران” شناخته می شود. قیمت
سهم این شرکت ۶۷۹۰ رال است در حالی که در روزهای ابتدایی سال جاری ۱۸۷۰ رال بوده است. شرکت ایران دارو
توانستهازمحل فروش محصولات خود در هفت ماه نخست سال جاری ۹۵۰٫۷۱۶میلیون رال درآمد کسب کند.
“دفارا” ا همان داروسازی فارابی نیز جهش قابل توجهی در خصوص قیمت سهامش داشته است. در آخرین روز معاملاتی
هفته گذشته سهام این شرکت با قیمت ۲۸۹۰۰ رال معامله شده است اما قیمت سهم این شرکت در اولین روز معاملاتی
سال جاری ۷۴۶۵ رال بوده است. همچنین این شرکت توانسته فروش ۷۸۰٫۸۱۴٫۳ میلیون رالی را در هفت ماهه ابتدایی
سال به دست آورد.
شرکت داروسازی تولید دارو ۰۵۹٫۰۳۵٫۱ میلیون رال در هفت ماه سال از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده
است. قیمت سهام “دتولید” ۷۵۸۸ رال بوده که در نخستین روز معاملاتی سال سهام شرکت با قیمت ۲۸۲۰ رال خرد و
فروش شده است. نماد این شرکت از جملهمثبت های بازار در آخرین روزمعاملاتی هفته گذشتهبوده است.
همچنین شرکت داروسازی آوه سینا نیز فروش رالی ۹۰۴٫۳۴۸ میلیون رالی را در هفت ماهه نخست سال جاری محقق
کرده است. قیمت سهام این شرکت که در بازار دوم فرابورس قرار دارد ۱۵۶۷۲ رال بوده که قیمت سهام این شرکت در
اولین روزمعاملاتی سال ۲۹۴۲ رال بوده است.

“دامین” داروسازی امین که در بازار اول تابلو فرعی بورس قرار دارد توانسته فروش ۷۰۹٫۲۲۱٫۲ میلیون رالی را محقق
کند. همچنین قیمت سهام این شرکت روز سه شنبه هفته گذشته ۱۲۵۶۰ رال بوده است در حالی که سهام این شرکت در
اولین روزهای معاملاتی سال ۳۴۶۶ رال معامله شده است.
خش هجرت از دگر شرکت های گروه دارویی بازار سرماه است که در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال جاری عرضه اولیه شد.
این شرکت که در بازار دوم فرابورس قرار دارد توانسته ۵۶۹٫۰۲۱٫۱۶ میلیون رال درآمد شناسایی کند. قیمت سهام
“هجرت” در روز عرضهاولیه ۱۸۵۰۰ رال بوده کهروز اانی هفته گذشتهبا قیمت ۲۷۰۰۰ رال معامله شده است.
شرکت داروسازی دکتر عبیدی ۲۱۴٫۳۶۱٫۷ میلیون رال در هفت ماهه نخست سال جاری از محل فروش محصولات
دارویی خود درآمد کسب کرده است. قیمت سهام این شرکت در روزهای ابتدایی سال ۲۶۸۹۷ رال بوده در حالی که سه
شنبه هفته گذشته سهام این شرکت با قیمت ۳۴۹۳۵ رال معامله شده است.
“دکپسول” از جمله شرکت های دارویی است که در بازار دوم فرابورس قرار دارد. این شرکت توانسته از محل فروش
محصولات خود ۳۷۶٫۵۱۸ میلیون رال در هفت ماهه نخست سال جاری درآمد کسب کند. همچنین قیمت سهام این
شرکت هفته گذشته ۱۶۷۳۰ رال بوده و در روزهای ابتدایی سال جاری نیزبا قیمت ۵۷۰۰رال معاملهمی شده است.
داروسازی جابربن حیان “دجابر” ۷۷۷٫۳۶۴٫۱ میلیون رال درآمد کسب کرد. این شرکت که در بازار اول تابلو اصلی بورس
قرار دارد در آخرین روز از هفته گذشته از جمله مثبت های بازار بوده است. قیمت سهام این شرکت ۸۶۲۰ رال بوده در
حالی که در نخستین روزمعاملاتی سال جاری ۴۱۱۲ رال بوده است.
“دلر” نیز از دگر دارویی های بازار است که ۱۹۹٫۵۷۹٫۴ میلیون رال در هفت ماه ابتدایی سال از محل فروش محصولات
دارویی درآمد کسب کرده است. قیمت سهام این شرکت از ابتدای سال تاکنون رشد قابل توجهی داشته است به طوری
که سهام داروسازی اکسیر در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته ۳۵۹۸۰ رال و در اولین روز معاملاتی سال جاری ۸۷۴۸
رال بوده است.
شرکت داروسازی سینا “دسینا” نیز که در بازار دوم بورس قرار دارد توانسته فروش ۰۷۷٫۰۶۴٫۲ میلیون رالی را در هفت
ماه ابتدایی سال محقق کند. قیمت سهام این شرکت روز سه شنبه ۱۵۸۷۰ رال بوده در حالی که در روزهای ابتدایی سال
۱۱۵۹۰ رال بوده است.

شرکت دارویی کی بی سی نیز که در بازار دوم فرابورس قرار دارد از جمله مثبت های بازار در اخرین روز از هفته گذشته
بوده است. این شرکت توانسته ۰۴۱٫۶۵۵٫۱ میلیون رال درآمد شناسایی کند. از سویی قیمت سهام این شرکت هم رشد
قابل قبولی داشته به طوری که سهام کی بی سی روز سه شنبه با قیمت ۱۶۷۱۰ رال معامله شده و در روزهای ابتدایی
سال جاری ۳۵۴۷ رال بوده ا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا