نویسنده:

۰

تحلیل تکنیکال خمحرکه

تحلیل تکنیکال خمحرکه تحلیل نماد #خمحرکه تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ متاسفانه سهم خط روند صعودی خودش رو از دست داده و به سمت حمایت ۱۲۱۰ ریالی در حال حرکت هست. به نظر از...

۰

تحلیل تکنیکال وبیمه

تحلیل تکنیکال وبیمه تحلیل نماد #وبیمه تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ سهم بعد اینکه به محدوده حمایتی ۲۴۲۰ ریالی رسید از این حمایت برگشته و وارد فاز صعودی شده. برای تداوم این روند صعودی...

۰

تحلیل تکنیکال چکاوه

تحلیل تکنیکال چکاوه تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ سهم بعد از یک اصلاح فوق العاده خوب به محدوده حمایتی ۱۶۱۰ ریالی رسیده. فعلا علائم برگشت وجود نداره.#رییسک_پذیرها درصورت خوردن حجم بالا وبه شرط حفظ...

۰

تحلیل تکنیکال خپارس

تحلیل تکنیکال خپارس تحلیل نماد #خپارس تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ متاسفانه سهم خط روند صعودی میانمدتی خودش رو از دست داده و به حمایت ۷۳۰ ریالی رسیده . با توجه به واگرایی مثبت...

۰

تحلیل تکنیکال خاذین

تحلیل تکنیکال خاذین تحلیل نماد #خاذین تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ در تصویر مشاهده می کنید سهم مدتی است داخل یک کانال خنثی محدوده ۸۵۰ ریال تا ۱۲۰۰ ریال در حال حرکت هست. فعلا...

۰

تحلیل تکنیکال ممسنی

تحلیل تکنیکال ممسنی تحلیل نماد #ممسنی تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ سهم در یک کانال صعودی در حال حرکت است. محدوده کف کانال ۱۲۵۰ ریال و سقف آن محدوده ۲۰۰۰ ریال است. در صورت...

۰

تحلیل تکنیکال شپلی

تحلیل تکنیکال شپلی تحلیل نماد #شپلی تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ سهم بعد از یک اصلاح و ریزش خوب به محدوده دو خط حمایتی خوب در قیمت ۳۵۰ تا ۳۸۰ ریال رسیده انتظار برگشت...

۰

تحلیل تکنیکال کنور

تحلیل تکنیکال کنور تحلیل نماد #کنور تحلیل در خواستی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ همانطور که مشاهده می کنید شهم به محدوده حمایتی ۲۶۰۰ ریالی رسیده و فعلا در این ناحیه حمایت شده. حمایت های بعدی ۲۴۱۰...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.