نویسنده:

۰

تحلیل نماد قشیر

تحلیل نماد قشیر تحلیل نماد قشیر گروه قندی ها معمولا زمانی که بازار منفی می باشد خوب رشد می کنند حمایت خوبی روی ۲۲۲۱ ریال دارد در صورت شکست شدن این حمایت تا ۱۹۵۰...

۰

تحلیل نماد اپرداز

تحلیل نماد اپرداز تحلیل اپرداز سهام اپرداز در ماههای آخر سال ۱۳۹۴ به بازار بورس عرضه شد تا ۱۵۰۰ رشد کرد بعد از این رشدخوب حرکت اصلاحی سهام شروع شد . چندین بار در...

۰

تحلیل نماد فاراک

تحلیل نماد فاراک تحلیل نماد #فاراک تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک ریزش شدید و شکست حمایت بسیار معتبر ۹۲۲ ریال ،فعلا...

۰

تحلیل نماد جهرم

تحلیل نماد جهرم  تحلیل نماد #جهرم تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک ریزش شدید در ناحیه ۶۰ تومن که حمایت بسیار قوی...

۰

تحلیل نماد وسین

تحلیل نماد وسین تحلیل نماد #وسین تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم در یک محدوده خنثی تقریبا معتدل شده و حمایت معتبر ۹۰ تومن قرار...

۰

تحلیل نماد ساراب

تحلیل نماد ساراب تحلیل نماد #ساراب تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم با یک شیب بسیار تند در فاز نزولی قرار داره و به تازگی...

۲

تحلیل نماد خگستر

تحلیل نماد #خگستر تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم به یک محدوده حمایتی خوب در محدوده ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ ریال رسیده و حمایت معتبر بعدی...

۰

تحلیل نماد خزامیا

تحلیل نماد خزامیا تحلیل نماد خزامیا تحلیل در خواستی آقای مسعود _آقای امیر _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک اصلاح طولانی مدت به محدوده حمایتی ۶۵۰ تا...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.