خبـر

بازنگری در زمان‌بندی عرضه‌های اولیه/ شادابی بازارسرمایه برای ما مهم است

بازنگری در زمان‌بندی عرضه‌های اولیه/ شادابی بازارسرمایه برای ما مهم است رئیس سازمان بورس در گفت‌وگو با بورس‌نیوز؛ برای ایجاد توازن در بازارسرمایه و از بین نرفتن شادابی این بازار،...