خبـر

تحلیل ونفت

همان طور که مشاهده می کنید سهم ونفت خیلی رنج است و مقاومتهای پیش روی زیادی دارد توصیه ورود به سهم نمی شود  

سهامداران مبین را چند می خواهند؟

سهامداران”مبین”را چند می خواهند؟/گمانه زنی ها از محدوده قیمتی بررسی ها نشان می دهد اکثر فعالان با در نظر داشتن همه واقعیت های پتروشیمی مبین و شرایط بازار ، قیمت...

۲