جهت مشاهده تحلیل ها

ورود / ثبت نام کنید

جهت ثبت نام کلیک کنید

همین الان

همین الان

وارد ارزدیجیتال شوید

جهت ثبت نام کلیک کنید

همین الان

وارد بورس ایران شوید

جهت ثبت نام کلیک کنید

شعب کارگزاری آتیه

ردیف شعبه مسیول ادرس تلفن

۱ دفتر پذیرش و مدیریت
میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک۵۲، طبقه اول، شماره۱۱۷
۸۸۷۹۷۰۴۹-ردیف شعبه مسیول ادرس تلفن

۱ دفتر پذیرش و مدیریت
میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک۵۲، طبقه اول، شماره۱۱۷
۸۸۷۹۷۰۴۹-۸۸۷۹۹۲۵۰-۸۸۷۸۷۷۷۱

۲
تالار حافظ (تهران)
خانم زرگری تهران- خیابان حافظ- تالار حافظ
۶۶۷۰۹۹۱۱ -۰۲۱

۳ تالار اختصاصی حافظ (تهران)
آقای سلطانی / خانم ربیعی

تهران – خیابان حافظ- روبروی شرکت بورس اوراق بهادار- نبش کوچه سیمی – پلاک ۲۲

۶۶۷۴۲۰۷۱ -۰۲۱

۶۶۷۴۵۱۸۱ -۰۲۱

۴ تالار اختصاصی ۱ ونک
خانم انصاری تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۵ تالار اختصاصی ۲ ونک
آقای خوشبخت

تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۶
تالار اختصاصی ۳ ونک

خانم باستانی
تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۰۲۱-۸۸۷۷۱۰۹۸

۷
معاملات بر خط
آقای رضائی تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۸
شعبه کیش
خانم پیشرو
کیش – مرکز مالی بین الملل کیش – طبقه دوم ۴۴۴۲۵۳۷۱ – ۰۷۶

۹ شعبه قم خانم دادخواه/ آقای حیدری قم- خیابان ۱۹ دی، نبش کوچه ۳۱، پلاک ۵۰۳ (ساختمان آقایی) طبقه سوم ۰۲۵-۳۷۷۲۲۴۵۸

۳۷۷۲۳۳۵۰- ۰۲۵

۱۰
شعبه اصفهان خانم ریسمانچیان/ آقای ناظوری اصفهان – خیابان شریف واقفی حد فاصل سه راه ملک و چهار راه نقاشی- پلاک ۷۴۷- ساختمان اداری الماس شهر- واحد ۵۴
۰۳۱-۳۲۷۳۴۴۳۷

۸۸۷۹۹۲۵۰-۸۸۷۸۷۷۷۱ردیف شعبه مسیول ادرس تلفن

۱ دفتر پذیرش و مدیریت
میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک۵۲، طبقه اول، شماره۱۱۷
۸۸۷۹۷۰۴۹-۸۸۷۹۹۲۵۰-۸۸۷۸۷۷۷۱

۲
تالار حافظ (تهران)
خانم زرگری تهران- خیابان حافظ- تالار حافظ
۶۶۷۰۹۹۱۱ -۰۲۱

۳ تالار اختصاصی حافظ (تهران)
آقای سلطانی / خانم ربیعی

تهران – خیابان حافظ- روبروی شرکت بورس اوراق بهادار- نبش کوچه سیمی – پلاک ۲۲

۶۶۷۴۲۰۷۱ -۰۲۱

۶۶۷۴۵۱۸۱ -۰۲۱

۴ تالار اختصاصی ۱ ونک
خانم انصاری تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۵ تالار اختصاصی ۲ ونک
آقای خوشبخت

تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۶
تالار اختصاصی ۳ ونک

خانم باستانی ردیف شعبه مسیول ادرس تلفن

۱ دفتر پذیرش و مدیریت
میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان اداری نوآور، پلاک۵۲، طبقه اول، شماره۱۱۷
۸۸۷۹۷۰۴۹-۸۸۷۹۹۲۵۰-۸۸۷۸۷۷۷۱

۲
تالار حافظ (تهران)
خانم زرگری تهران- خیابان حافظ- تالار حافظ
۶۶۷۰۹۹۱۱ -۰۲۱

۳ تالار اختصاصی حافظ (تهران)
آقای سلطانی / خانم ربیعی

تهران – خیابان حافظ- روبروی شرکت بورس اوراق بهادار- نبش کوچه سیمی – پلاک ۲۲

۶۶۷۴۲۰۷۱ -۰۲۱

۶۶۷۴۵۱۸۱ -۰۲۱

۴ تالار اختصاصی ۱ ونک
خانم انصاری تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۵ تالار اختصاصی ۲ ونک
آقای خوشبخت

تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۶
تالار اختصاصی ۳ ونک

خانم باستانی
تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۰۲۱-۸۸۷۷۱۰۹۸

۷
معاملات بر خط
آقای رضائی تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۸
شعبه کیش
خانم پیشرو
کیش – مرکز مالی بین الملل کیش – طبقه دوم ۴۴۴۲۵۳۷۱ – ۰۷۶

۹ شعبه قم خانم دادخواه/ آقای حیدری قم- خیابان ۱۹ دی، نبش کوچه ۳۱، پلاک ۵۰۳ (ساختمان آقایی) طبقه سوم ۰۲۵-۳۷۷۲۲۴۵۸

۳۷۷۲۳۳۵۰- ۰۲۵

۱۰
شعبه اصفهان خانم ریسمانچیان/ آقای ناظوری اصفهان – خیابان شریف واقفی حد فاصل سه راه ملک و چهار راه نقاشی- پلاک ۷۴۷- ساختمان اداری الماس شهر- واحد ۵۴
۰۳۱-۳۲۷۳۴۴۳۷

تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۰۲۱-۸۸۷۷۱۰۹۸

۷
معاملات بر خط
آقای رضائی تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۸
شعبه کیش
خانم پیشرو
کیش – مرکز مالی بین الملل کیش – طبقه دوم ۴۴۴۲۵۳۷۱ – ۰۷۶

۹ شعبه قم خانم دادخواه/ آقای حیدری قم- خیابان ۱۹ دی، نبش کوچه ۳۱، پلاک ۵۰۳ (ساختمان آقایی) طبقه سوم ۰۲۵-۳۷۷۲۲۴۵۸

۳۷۷۲۳۳۵۰- ۰۲۵

۱۰
شعبه اصفهان خانم ریسمانچیان/ آقای ناظوری اصفهان – خیابان شریف واقفی حد فاصل سه راه ملک و چهار راه نقاشی- پلاک ۷۴۷- ساختمان اداری الماس شهر- واحد ۵۴
۰۳۱-۳۲۷۳۴۴۳۷

۲
تالار حافظ (تهران)
خانم زرگری تهران- خیابان حافظ- تالار حافظ
۶۶۷۰۹۹۱۱ -۰۲۱

۳ تالار اختصاصی حافظ (تهران)
آقای سلطانی / خانم ربیعی

تهران – خیابان حافظ- روبروی شرکت بورس اوراق بهادار- نبش کوچه سیمی – پلاک ۲۲

۶۶۷۴۲۰۷۱ -۰۲۱

۶۶۷۴۵۱۸۱ -۰۲۱

۴ تالار اختصاصی ۱ ونک
خانم انصاری تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۵ تالار اختصاصی ۲ ونک
آقای خوشبخت

تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷

۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۶
تالار اختصاصی ۳ ونک

خانم باستانی
تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۰۲۱-۸۸۷۷۱۰۹۸

۷
معاملات بر خط
آقای رضائی تهران – میدان ونک خیابان ونک ساختمان اداری نوآور، پلاک ۵۲
طبقه اول، شماره ۱۱۷ ۸۸۷۷۱۰۹۸ -۰۲۱

۸
شعبه کیش
خانم پیشرو
کیش – مرکز مالی بین الملل کیش – طبقه دوم ۴۴۴۲۵۳۷۱ – ۰۷۶

۹ شعبه قم خانم دادخواه/ آقای حیدری قم- خیابان ۱۹ دی، نبش کوچه ۳۱، پلاک ۵۰۳ (ساختمان آقایی) طبقه سوم ۰۲۵-۳۷۷۲۲۴۵۸

۳۷۷۲۳۳۵۰- ۰۲۵

۱۰
شعبه اصفهان خانم ریسمانچیان/ آقای ناظوری اصفهان – خیابان شریف واقفی حد فاصل سه راه ملک و چهار راه نقاشی- پلاک ۷۴۷- ساختمان اداری الماس شهر- واحد ۵۴
۰۳۱-۳۲۷۳۴۴۳۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *