شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تحلیل

تحلیل شاخص کل

تحلیل شاخص کل هیچ صعودی همیشگی نیست و هیچ نزولی همیشگی نیست https://hw18.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/96ae7b4188c7a621b3d81a18b8775d1325157881-480p.mp4

ادامه مطلب »
تحلیل

تحلیل نماد ختوقا

تحلیل نماد ختوقا امروز مورخ ۵ اردیبهشت ۹۹ با تحلیل شرکت قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ با نماد ختوقا در خدمت شما هستیم در راستای احترام به

ادامه مطلب »
تحلیل

تحلیل نماد مادیرا

تحلیل نماد مادیرا امروز مورخ ۵ اردیبهشت ۹۹ با تحلیل شرکت صنایع ماشین های اداری ایران با نماد مادیرا در خدمت شما هستیم در راستای

ادامه مطلب »
تحلیل

تحلیل نماد شپنا

تحلیل نماد شپنا امروز مورخ ۵ اردیبهشت ۹۹ با تحلیل شرکت پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا در خدمت شما هستیم در راستای احترام به

ادامه مطلب »
تحلیل

تحلیل نماد دماوند

تحلیل نماد دماوند امروز مورخ ۴ اردیبهشت ۹۹ با تحلیل شرکت تولید نیروی برق دماوند با نماد دماوند در خدمت شما هستیم در راستای احترام

ادامه مطلب »
تبرک
تحلیل

تحلیل نماد تبرک

تحلیل نماد تبرک امروز مورخ ۴ اردیبهشت ۹۹ با تحلیل شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک با نماد تبرک در خدمت شما هستیم در راستای احترام

ادامه مطلب »
حریل
تحلیل

تحلیل نماد حریل

تحلیل نماد حریل امروز مورخ ۲۹ فرودین ۹۹ با تحلیل شرکت ریل پردازسیر با حریل در خدمت شما هستیم در راستای احترام به کاربران و همراهان

ادامه مطلب »
زاگرس
تحلیل

تحلیل نماد زاگرس

تحلیل نماد زاگرس امروز مورخ ۲۹ فرودین ۹۹ با تحلیل پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس در خدمت شما هستیم در راستای احترام به کاربران و

ادامه مطلب »
وخارزم
تحلیل

تحلیل نماد وخارزم

تحلیل نماد وخارزم امروز مورخ ۲۹ فرودین ۹۹ با تحلیل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم در خدمت شما هستیم در راستای احترام به

ادامه مطلب »