تحلیل طلا (انس طلا)

شبکه اجتماعی

تحلیل

تحلیل انس طلا

تحلیل انس طلا تحلبل انس طلا تایم فریم تحلیل : روزانه همان طور که مشاهده می کنید شکست کانال صعودی را می ببنید و احتمال

ادامه مطلب »