ویدیو تحلیل بنیادی

ویدیو تحلیل بنیادی

دکپسول

با توجه به نظر سنجی  جهت نماد درخواستی  در سایت ضربان بورس برای تحلیل انجام شد نماد دکپسول دومین رتبه را به خود اختصاص داد

ادامه مطلب »
تحلیل

داوه

سایت ضربان بورس  در تاریخ ۸ اسفند ۹۸ نماد داوه را برای شما تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام داده ام ابتدا کار در مورد شرکت

ادامه مطلب »