شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

آشنایی با ابزار symbols در مفید تریدر