شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ارز پتروشیمی ها

خبـر

شناسایی سود پتروشیمیها

حسین عادل زاده مدیرعامل کارگزاری کارآمد در خصوص گزارش‌های ۹ ماهه اظهار کرد: بخشی از گزارش‌های شرکت‌ها ارتباط مستقیم با افزایش قیمت‌ها دارد و روند

ادامه مطلب »