شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

اروپا ایران را تحریم کرد