شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

اصرار زنگنه بر نرخ 13 سنت با وجود فشارهاي زياد