شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

اطلاعات نهایی در بورس به چه معناست :