شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

افزایش تقاضا برای خرید سهام از سوی بزرگان بورس