شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

اندیکاتور ۶

اندیکاتور

اندیکاتور ۶

تصویر بالا از سه اتدیکاتور تشکیل شده است ۱- Execute Line ۲- Fisher_Yur4ik ۳- forex-signals توجه                      توجه تصویر بالا سیگنال خرید سهم نمی باشد فقط جهت

ادامه مطلب »