شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

بازار پایه در بورس یعنی چه