شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

بانک مرکزی گرانی دلار را توجیه کرد