شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

برترین تقاضا در بورس به چه معناست :