شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

برقراری اتصال بانکی ایران به سوئیفت