شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

بمباران پتروشیمی شیراز