شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

بهترین عرضه در بورس به چه معناست :