شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

بودجه فیلم به وقت شام