شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تابلو خوانی چیست

جملات پند آموز

تابلوخوانی

فروش حقوقیها یکی از ملاکهای خرید در مبحث تابلو خوانی فروش حقوقیها و خرید توسط حقیقیهاست. لزوما هر فروشی که توسط حقوقیها انجام میپذیرد نشانه

ادامه مطلب »