شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تجزیه و تحلیل قهکمت

تجزیه و تحلیل قهکمت

شرکت:قند هکمتان سرمایه ثبت شده:۲۷۳,۶۰۰ نماد: قهکمت اولین پیش بینی درآمد هر سهم ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)با سرمایه۲۷۳،۶۰۰میلیون ریال۲۲۵ریال میباشد.پیش بینی گزارش

ادامه مطلب »