شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تحلیل نماد ثعمرا

تحلیل

تحلیل نماد ثعمرا

تحلیل نماد ثعمرا تحلیل نماد ثعمرا سهم از قیمت ۱۸۵۰ به قیمت ۱۱۱۵ ریال رسیده است که این ریزش شدید لازمه سهم بوده است باتوجه

ادامه مطلب »