شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تحلیل گران فنی(تکنیکال) کسانی هستند