شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ترامپ ترور شد