شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ترامپ فلزات ایران را تحریم کرد