شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ترامپ گفت به ایران حمله میکنم