شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

تعریف بازار پایه در بورس