شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

توقف نماد در بورس به چه معناست