شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ثروتمندترین زن و هشتمین میلیاردر ایران