شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در جهان