شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

حاشیه های خروج پتروشیمی ها از بورس