شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

حباب سکه به ۴۰۰ هزار تومان رسید ؟ !